Litteratur

Information är viktigt. För att ge mer information om yxor men även information om företagets tankar och värderingar har Gränsfors Bruk tagit fram Yxboken. Boken beskriver bland annat företagets filosofi, olika yxmodeller, hur produktionen av yxor går till samt hur en yxa bör användas och skötas. Yxboken medföljer varje yxa som produceras av Gränsfors Bruk och boken finns idag på 8 olika språk.

Gränsfors Bruk har även tagit fram en bok om Gamla Nordeuropeiska yxor. Boken beskriver bland annat hur yxor användes för flera hundra år sedan och vilka olika typer av historiska yxor som idag tillverkas vid bruket. Boken om Gamla Nordeuropeiska yxor finns idag på svenska och engelska.

För den som vill fördjupa sig mer i ämnet yxor, förmedlas även ett axplock av böcker Gränsfors Bruk rekommenderar.


Yxboken

Yxboken följer med vid köp av en yxa från Gränsfors Bruk. Boken finns på svenska, engelska, tyska, franska, japanska, holländska, ryska samt polska.


Historiska yxor

Boken historiska yxor finns på svenska, engelska och tyska.


Övrig litteratur

Nedan följer ett axplock av böcker som Gränsfors Bruk rekommenderar för att fördjupa sig mer i ämnet yxor.

Att elda med ved i keramiska pannor
Andersson Arne & Karlsson Kent
CTC PARCA AB 1998

Håndredskaber til skovarbejde
Bengtsson G & Nilsson I
Skovarbejderskolan i Gribskov 1957

Arbejdsteknik ved skovarbejde
Bergsten G
Skovskolen i Nodebo 1966

Studier i den nordiska timmerbyggnadskonsten
Boethius G
Stockholm 1927

Timmermannen och hans gamla verktyg
Carlsson R
Byggnadskultur nr 3 / 1985

Skogsteknologisk handbok
Ekman W
Stockholm 1908

Järnsmidesboken
Enander Lars & Norén Karl-Gunnar
Nilsen & Norén 1997 / 1999

Timmerhus
Erixon, Homman, Hallert, Liman m.fl.
Dalarnas Museum, Falun 1964 / 1983

Elda med ved
Forslund Björn
Bokförlaget Robert Larson 1980

Friluftsliv och hantverk
Glantz Matz & Olsson Rolf
LT:s förlag 1987

Var virket bättre förr?
Grödinger Peter m.fl.
Nordiska Museet – Riksantikvarieämbetet 1985

Skansens handbok i vården av gamla byggnader
Gustavsson G & Björnstad A
Stockholm 3:e uppl 1981

Huggarredskap – Typer, vård och verkningssätt
Hultmark Nils
Stockholm 1946

Bygg och lek med timmer
Håkansson Sven Gunnar
ICA förlaget 1972

Från stock till stuga
Håkansson Sven Gunnar
ICA förlaget 1976 / 1995

Knuttimring – En arbetsbeskrivning steg för steg
Jansson Jan-Ove
ICA förlaget och Jan-Ove Jansson 2005

Slipning av eggverktyg
Jansson Torgny
Tormek, Lindesberg 1993

Avverkningen – Fysologi Redskap Teknik
Jonsson, Karlin m.fl.
LTK 1952

Braskaminer och vedeldning
Konsumentverket
Stockholm 1981

Vedboken modern vedeldning i villa
Krögerström Lars
Media Nova 1993

Ved & värme
Land
Bilaga i tidningen Land 8/1986 6/1987 4/1989

Tälja i färskt trä
Lindberg Anders

Karva Snida Tälja
Ljungberg Gert & Inger A:son-Ljungberg Inger
ICA bokförlag 1995

Arbeta i trä
Mattson Anders
Wahlström & Widstrand 1989

Öksa som skogsvertöy
Mörkved K L
Norsk skogsbruksmuseum årsbok 3/1962

Yxor
Nilsson N
I årsboken Kulturen, Lund 1972

Vira klingsmedja och liebruk
Nordström A
Sthlm läns kulturminnesråds skriftserie nr 2/1969

Skogsarbetaren och hans verktyg
Rosander G (red.)
Knuttimring i Norden
Dalarnas Museum, Falun 1986

Skogsarbetaren och hans verktyg
Rosander G
Kungl Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift 127/1988

Skogsbruksteknik under 1900-talets förra hälft
Rosander G
I Skrifter om skogs- och Lantbrukshistoria, Nordiska Museet 1992

Handbok för huggare
Rosengren Sture
SDA, Stockholm 1953

Timermansyrket i Dalarna
Sjöberg Thomas
Lärarhögskolan 1996

Byggteknik och timmermanskonst
Sjömar Peter
Chalmers Tekniska Högskola 1998

Yxans utveckling från stenåldern…
Strotz Håkan
Skogshögskolan Umeå 1994

Liggtimmerhus-tillsyn och reparation

Söderberg Uno & Kjellberg Henrik
Riksantikvarieämbetet 1992

Vård av trähus
Thurell S
Falköping, 2:a uppl. 1977

Böndernas bygge
Werne Finn
Wiken 1993

Tre Träslöjder
Västerbottens Museum
Tisdkriften Västerbotten 3/1972