Yxans skötsel

Yxor bör förvaras torrt, men ändå inte så torrt eller varmt att skaftet riskerar att torka och dra ihop sig inne i yxhuvudet. Se till att egg och eggskydd inte är våta när skyddet sätts på yxan. Smörj gärna in eggen med lite fett eller olja, exempelvis symaskinsolja, innan yxan ställs undan för en längre tid. Yxor som inte inoljas kan rosta.

Yxans skötselYxor är smidda för att hugga eller tälja med. Endast Släggyxan har en nacke som är stark nog att slå med. Använd inte andra yxor som slägga eller kil. Slår man för hårt på eller med en yxnacke kan yxans öga deformeras eller brista.

Skaft, fastsatt med träkil eller lim, kan lossna om yxan skaftats med ett icke vältorkat skaft*. Kontrollera regelbundet att yxskaftet sitter ordentligt fast i yxhuvudet.

* Samtliga yxor från Gränsfors Bruk är skaftade med vältorkade skaft.

 

 


Slipning

Slipning - Yxans skotselSlipning av eggen sker i steg beroende på hur hårt nersliten yxan är.

1. Stora jack och skador kan smärglas ner med smärgelskiva, men varning, se till att stålet inte hettas upp så att det förlorar sin hårdhet. Kyl ofta! Enklast är dock att använda en finhuggen flatfil. Se till att eggens ursprungliga form bevaras – fila/smärgla lika mycket på båda sidor och längs hela eggen. Hela slipfasen ska ligga an mot smärgelskivan/filen om det är en yta med rak slipfas.

Slipfas - Yxans skotsel

Slipfas

2. Mindre skador och normalt slitage slipas på våt slipsten eller med vått grovt bryne för att återge eggen grundskärpa. Tänk på att bibehålla eggens form. Om det är fråga om en yxa med rak slipfas: lägg an hela slipfasen mot stenen. Vid slipning på roterande slipsten, lägg först ner bakre kanten av slipfasen och vik sedan ner eggen tills hela slipfasen ligger mot stenen. Att slipa mot eller med slipstenens rotationsriktning är en smakfråga: Slipar man mot, får man mindre råegg. Slipar man med, slipper man riskera att hugga fast i slipstenen.

Slipning - Yxans skotsel 2Stå stadigt med ena foten bredvid slipstenen, och tag stöd med yxan mot ett på slipställningen placerat anhåll, eller med armbågen mot höften. Rör sakta yxan fram och tillbaka under slipningen så att hela eggen blir jämnt slipad. Se också till att slipa jämnt över slipstenens hela bredd annars blir den snart buktig och svår att använda. Låt inte vatten stå kvar efteråt i slipstensbaljan, det försämrar kvaliteten på stenen. Ett alternativ till roterande slipsten är ett grovt bryne.

3.Till sist bryner man eggen för att få bort råegg och smårepor. Råegg uppstår då eggen allra längst ut blivit så tunn att den böjer sig upp från brynet. Råeggen är visserligen bara någon tiondels mm, men känns tydligt när man drar fingertopparna ner mot eggen.
För bryningen behövs först ett grövre och sedan ett finare bryne. Vät brynet med vatten (gäller främst ler- och sandstenbrynen) eller olja (gäller främst carborundum- eller arkansasbrynen) t ex brynolja – s k Honing oil – eller symaskinsolja. Slipning - Yxans skotsel 3För brynet med roterande rörelser längs eggen.Bryn längs brynets kanter och inte på mitten av brynet så undviker du att så småningom få ett skålformigt bryne. Vänd yxan ofta och bryn på båda sidorna så lossnar råeggen. Torka av brynet emellanåt så att lösa råeggsbitar inte skadar eggen. Torka också av brynet ordentligt efteråt innan det läggs undan.

Slipning - Yxans skotsel 44. För att få extra fin skärpa kan eggen striglas mot en läderrem efter bryningen. Dra yxan fram och tillbaka med eggen vänd ifrån rörelsen.

Yxans form är anpassad till dess användningsområde: hårda träslag kräver yxor med ganska trubbig eggvinkel medan yxor med spetsigare eggvinkel är bra till mjuka träslag. Yxor med tunn rak egg passar till att tälja med, medan yxor med rundad egg är bra att hugga med i skogen. Timmerbilor och slöjdbilor har många olika slipningar beroende på användningsområde och om man är höger- eller vänsterhänt.

Slipning - Yxans skotsel 6

1: För huggning i hårt trä eller fruset trä
2: För huggning i mjukt trä
3: För täljning. Slipvinkel 25º – 30º
4: Felaktigt slipad

Slipning - Yxans skotsel 5

A: Rundad egg.
Starkare än rak egg. T.ex. Skogsyxa och Vildmarksyxa.

B: Rak egg.
För täljning. T.ex. Snickaryxa.

C: Felslipad och farlig.

Se till att eggens form bibehålls även efter slipningen. En felslipad yxa slinter lättare. Slipa lika mycket över hela eggen och på båda sidorna!


Skaftning

Det är viktigt att yxskaftet är av god kvalitet. Såväl skaft som träkil ska vara mycket torra vid skaftningen, annars kan skaftet torka, krympa och lossna från yxhuvudet efter skaftningen. En annan vanlig orsak till att yxhuvudet lossnar från skaftet är felaktig användning av yxan, till exempel genom slag på eller med nacken så att yxögat deformeras.

Ibland kan det vara svårt att lossa skaftet från yxhuvudet, då det är fastsatt med härdmassa eller lim. Försökt dock aldrig bränna bort ett yxskaft – värmen kan förstöra stålets härdning!

Skaftning - Yxans skotsel 1
Skaftning - Yxans skotsel 2
Skaftning - Yxans skotsel 3

Gör så här om du skaftar om:

1. Såga av skaftet nära yxhuvudet.

2. Borra bort så mycket som möjligt av trä och lim inuti yxögat.

3. När merparten av träet och limmet tagits bort, kan resterna slås ut från det håll där du tidigare sågat.

4. Gör rent inuti ögat med t ex en kniv.

5. Lägg ut två plankstumpar som stöd för yxhuvudet och slå på det nya skaftet. Se till att skaftet tar fäste och kommer ut en bit på andra sidan av yxhuvudet. Kontrollera och justera så att skaftet får den vinkel mot huvudet som du önskar.

6. Ta trälim i skaftspringan och på kilen.

7. Slå in träkilen så långt det går.

8. Såga av skaftände och inte inslagen del av träkilen. Spara några millimeter.

9. Slå slutligen in en trebenad järnkil snett över träkilen.