skogsyxor.jpg

Olika yxmodeller

Vi får ofta frågan om vilken yxa som skall användas. Vid valet av yxa, är det viktigt att veta inom vilket användningsområde yxan ska användas. Ska yxan användas till vedklyvning, i skog och mark eller för att timra hus? Yxan är ett av människans äldsta redskap och finns därför i en stor mängd olika utformningar.

Det som först och främst skiljer en yxa är dess egg. Det vanligaste är att eggen är utformad längs med rörelseplanet, utmed skaftet, som till exempel Gränsfors Liten Skogsyxa.

Det finns även yxor där eggen är tvärställd, tväreggade yxor. Dessa yxor är inte lika vanliga. Exempel på tväreggade yxor är Gränsfors Bruks Skarvyxor och Tjäckelyxor.

Det är stor skillnad mellan huggande yxor och täljande yxor. Huggyxans form och egg bör vara gjord för att hugga av träfibrerna och spräcka isär veden medan en täljande yxa ska skära i träet.

En typisk huggyxa är Gränsfors Bruks Klyvyxa som har en ganska tunn egg men med en betydligt bredare och tjockare nacke. Detta gör bland annat att veden spräcks isär.

Exempel på en täljande yxa är Gränsfors Bruks Snickaryxa. Den har en lång, tunn och rak egg med rak spetsig slipfas och smalare nacke, vilket gör den perfekt att tälja med. Snickaryxan lämpar sig inte för grövre arbeten såsom trädfällning och vedklyvning. Den spetsiga eggvinkeln är inte gjord för detta.

Idag används en yxa först och främst som verktyg. Hit hör framförallt Skogsyxor, Klyvyxor och Timringsverktyg. Det finns även mindre vanliga yxor, till exempel köttyxan som används till matlagning, isyxan som används vid bergsklättring och brandmännens brandyxor.

Oavsett vad en yxa ska användas till, är det viktigt att rätt yxa används för rätt uppgift.

Olika yxtyper