Tillverkning

I samarbete mellan smederna vid Gränsfors Bruk och formgivare Hans Erik Persson har Gränsfors Bruk tagit fram yxor med form och funktion som utgår från gammal kunskap, ofta bortglömd, som är anpassad till dagens småskaliga huggande. Fokus har lagts på att ta fram yxor som tar hänsyn till miljön, utan onödig förbrukning av naturens resurser.

Samtliga yxor som produceras vid Gränsfors Bruk är handsmidda. Alla ackord är borttagna och smeden kan därigenom lägga mer tid på att smida en bra yxa, vilket resulterar i att inget onödigt efterarbete behövs. Efterarbete som annars vanligtvis görs för att dölja brister i själva smidet. Det är något som skiljer Gränsfors Bruks yxor från industritillverkade yxor. På Gränsfors Bruk får smideshantverket ta sin tid.

Ingen grovslipning, finslipning eller polering behövs av yxhuvudena, med undantag av själva eggen. Yxorna behöver heller inte målas eller lackeras. Vid skaftningen används numera inte miljöfarligt Epoxylim utan skaftet fästs istället med en traditionell träkil. Det är inte bara bättre för miljön utan även bättre för den som skaftar. Eggskyddet som följer med Gränsfors yxor är tillverkat av vegetabilgarvat läder.

Tillverkningen av yxor vid Gränsfors Bruk bygger på fem grundläggande teser:

1. En yxa blir så bra som den sammanlagda yrkesskickligheten hos de människor som smidit, slipat och skaftat yxan. Alla yxor vi tillverkar är gjorda av människors händer. Alla dessa människor ska ha stor respekt och erkännande för sitt yrkeskunnande. Utan dem vore företaget ingenting.

2. Förnuftigare produktion kräver mindre naturreserver samt ger ökad kvalitet och produktlivslängd. Ökad produktlivslängd bidrar till att minska förbrukningen av naturens resurser och minska mängden avfall.

3. Allt onödigt vid yxans tillverkning bör tas bort. Onödig slipning, putsning, målning och skaftning med Epoxylim har tagits bort. Detta ger bättre arbetsmiljö, mindre energiförbrukning samt mindre påverkan på naturen.

4. Vi har ett gränslöst ansvar för “Den totala kvaliteten”. Arbetsmiljö, produktansvar och hänsyn till naturen är några delområden. Medmänsklighet, etik, och skönhet några andra.

5. God kunskap om en produkt ökar dess värde och livslängd. Därför behöver yxanvändaren information. Yxboken är ett sätt, kurser och Gränsfors Yxmuseum andra.


Smide

Ett speciallegerat stål med förhållandevis hög kolhalt värms till ca 1200C. Stålet har då en rödgul färg. Smeden tar med en tång en avklippt bit glödande stål och bearbetar den i en stor press. Pressen slår med ca 80 slag per minut, där varje slag har en presskraft på ca 180 ton. Smeden hanterar snabbt och skickligt det varma stålet och sakta förvandlas den fyrkantiga biten stål till ett färdigt yxhuvud.

Smeden avslutar med att stämpla in Gränsfors Bruks märke och sina egna initialer i yxhuvudet. Initialerna förmedlar ett budskap om att yxan är välgjord och därmed godkänd av smeden. Det godkända yxhuvudet hängs sedan upp för avsvalning.

Vi jobbar med smide på Gränsfors Bruk

AS – Anders Strömstedt
DG – Daniel Gräntz
KS – Kjell-Åke Sjölund
LP – Lennart Pettersson
MB – Mattias Blixt-Pettersson
MM – Mattias Mattsson
MS – Mikael Sundberg
RA – Rune Andersson
TT – Tobias Thelin
UN – Ulrik Nilsson
JB – Jonas Berglund
JH – John Hårdsten
EB – Erik Blixt
PH – Patrik Hansson
LH – Linus Heimer
CS – Christian Sjölund
MH – Marcus Hulin
DF – David Faxby
CM – Christoffer Malm


Grovslipning, Härdning & Anlöpning

Efter smidet grovslipas yxans egg. Resten av yxhuvudet lämnas som det är. Efter grovslipningen härdas eggen genom uppvärmning till 820° C och därefter snabbkylning i kallt vatten. Härdningen görs för att göra stålet hårdare. Efter härdningen är materialet mycket hårdare men samtidigt också betydligt sprödare.

För att få bort spänningar i stålet som uppkommer både vid smidet och vid härdningen behöver stålet anlöpas. Anlöpning innebär att yxorna hålls i 60 minuter i en ugn som är 195° C. Detta gör att spänningar i stålet, som uppkommit vid smidet och härdningen, minskar. Hårdheten i stålet beror först och främst på stålets kolhalt men även på temperaturen vid anlöpningen. Förutom avkylning i vatten kan även olja eller bly användas som kylmedel.

Gränsfors Bruk använder kylning i vatten, då det är det mest miljövänliga alternativet.

Vi jobbar med grovslipning på Gränsfors Bruk

Arne Larsson
Bert-Ove Andersson
Daniel Gräntz
Janne Mattsson
Glenn Markusson
Christer Westman
Kristian Andersson


Trumling & Finslipning

Efter grovslipningen, härdningen och anlöpningen, trumlas yxhuvudet tillsammans med små keramikkulor. Trumling tar bort smidesslagg som kan ha uppkommit på yxans yta vid smidet och gör att ytan står emot rost bättre.

Efter trumlingen kontrolleras stålets hårdhet så att det varken blir för hårt eller för mjukt. Även yxans egghörn kontrolleras genom ett slagtest för att se så att det inte uppkommit någon sprickbildning i stålet. Allt detta görs för att vara riktigt säker på att smidet, härdningen och anlöpningen har skett på ett korrekt sätt och att yxan verkligen håller måttet.

Slutligen finslipas och poleras yxeggen för att bli riktigt vass.

Vi jobbar med trumling och finslipning på Gränsfors Bruk

Arne Larsson
Bert-Ove Andersson
Daniel Gräntz
Janne Mattsson
Glenn Markusson
Christer Westman
Kristian Andersson


Skaftning

När yxan har finslipats doppas yxhuvudet in en vattenavvisande och rostskyddande olja. Efter att oljan har torkat något, skaftas yxan. Med hjälp av en hydraulpress trycks skaftet in i själva yxhuvudet.

Gränsfors Bruks skaft består av träslaget Hickory. Hickory är bra träslag för skaft, då det är både starkt och flexibelt med långa fibrer.

Vi jobbar med skaftning på Gränsfors Bruk

Katarina Larsson
Rose-Marie Jansson
Tomas Andersson
Anton Leyonberg
Ida Snell
Stefan Woxberg


Kvalitetskontroll

Samtliga Gränsfors Bruks yxor har en garanti på 20 år*. Alla yxor kvalitetskontrolleras innan de lämnar fabriken för att vi ska vara helt säkra på att inga fel finns på yxan.

När kvalitetskontrollen är genomförd förses yxan med ett eggskydd av vegetabilgarvat läder och Yxboken.

(*Krav för garanti gäller endast om yxan sköts på rätt sätt).

Vi jobbar med kvalitetskontroll på Gränsfors Bruk

Margaretha Österberg
Rose-Marie Jansson
Ida Snell
Patrik Hansson