Varukorg

verktyg3-acenterbottom.jpg

Kurser – Allmän information

Sedan mer än tjugo år anordnas kurser vid Gränsfors Bruk. Kurserna sker i ett samarbete mellan Gränsfors Bruk och Gårdar i Nordanstig AB, som också driver Sagaliden – En liten plats. 

De kurser som ges vid Gränsfors Bruk är smideskurser, traditionella timringskurser samt kurser i stolphusbygge.

Smideskurserna leds av NorrHälsinge Järnsmides Gille med erfarna smederna Fredrik Thelin, Sam Ritter och Hannes Thelin. Timringskurserna leds av Andreas Hipf, med mångårig erfarenhet både som timmerman och lärare.

Kurserna varierar i antal dagar och är anpassade efter kursdeltagarnas tidigare erfarenheter. Minimiåldern för samtliga kurser är 16 år.

Mat och boende ingår i kursavgiften. Alla kursdeltagare är försäkrade under kurstiden. Smides- och timringskurserna sker normalt på svenska, men undervisning på engelska kan erbjudas och timringskurserna kan även erbjudas på tyska.