Varukorg

verktyg3-acenterbottom.jpg

Kurser – Allmän information

Sedan mer än tjugo år anordnas kurser vid Gränsfors Bruk. Kurserna sker i ett samarbete mellan Gränsfors Bruk och Gårdar i Nordanstig AB, som också driver Sagaliden – En liten plats. 

De kurser som ges vid Gränsfors Bruk är smideskurser, traditionella timringskurser samt kurser i stolphusbygge.

Smideskurserna leds av NorrHälsinge Järnsmides Gille med erfarna smeder, exempelvis Sam Ritter. Timringskurserna leds av erfaren timmerman.

Kurserna varierar i antal dagar och är anpassade efter kursdeltagarnas tidigare erfarenheter. Minimiåldern för samtliga kurser är 16 år.

Mat och boende ingår i kursavgiften. Alla kursdeltagare är försäkrade under kurstiden. Smides- och timringskurserna sker normalt på svenska, men undervisning på engelska kan erbjudas och timringskurserna kan även erbjudas på tyska.