litteratur

Övrig Litteratur

Nedan följer ett axplock av böcker som Gränsfors Bruk rekommenderar för att fördjupa sig mer i ämnet yxor.

Att elda med ved i keramiska pannor
Andersson Arne & Karlsson Kent
CTC PARCA AB 1998

Håndredskaber til skovarbejde
Bengtsson G & Nilsson I
Skovarbejderskolan i Gribskov 1957

Arbejdsteknik ved skovarbejde
Bergsten G
Skovskolen i Nodebo 1966

Studier i den nordiska timmerbyggnadskonsten
Boethius G
Stockholm 1927

Timmermannen och hans gamla verktyg
Carlsson R
Byggnadskultur nr 3 / 1985

Skogsteknologisk handbok
Ekman W
Stockholm 1908

Järnsmidesboken
Enander Lars & Norén Karl-Gunnar
Nilsen & Norén 1997 / 1999

Timmerhus
Erixon, Homman, Hallert, Liman m.fl.
Dalarnas Museum, Falun 1964 / 1983

Elda med ved
Forslund Björn
Bokförlaget Robert Larson 1980

Friluftsliv och hantverk
Glantz Matz & Olsson Rolf
LT:s förlag 1987

Var virket bättre förr?
Grödinger Peter m.fl.
Nordiska Museet – Riksantikvarieämbetet 1985

Skansens handbok i vården av gamla byggnader
Gustavsson G & Björnstad A
Stockholm 3:e uppl 1981

Huggarredskap – Typer, vård och verkningssätt
Hultmark Nils
Stockholm 1946

Bygg och lek med timmer
Håkansson Sven Gunnar
ICA förlaget 1972

Från stock till stuga
Håkansson Sven Gunnar
ICA förlaget 1976 / 1995

Knuttimring – En arbetsbeskrivning steg för steg
Jansson Jan-Ove
ICA förlaget och Jan-Ove Jansson 2005

Slipning av eggverktyg
Jansson Torgny
Tormek, Lindesberg 1993

Avverkningen – Fysologi Redskap Teknik
Jonsson, Karlin m.fl.
LTK 1952

Braskaminer och vedeldning
Konsumentverket
Stockholm 1981

Vedboken modern vedeldning i villa
Krögerström Lars
Media Nova 1993

Ved & värme
Land
Bilaga i tidningen Land 8/1986 6/1987 4/1989

Tälja i färskt trä
Lindberg Anders

Karva Snida Tälja
Ljungberg Gert & Inger A:son-Ljungberg Inger
ICA bokförlag 1995

Arbeta i trä
Mattson Anders
Wahlström & Widstrand 1989

Öksa som skogsvertöy
Mörkved K L
Norsk skogsbruksmuseum årsbok 3/1962

Yxor
Nilsson N
I årsboken Kulturen, Lund 1972

Vira klingsmedja och liebruk
Nordström A
Sthlm läns kulturminnesråds skriftserie nr 2/1969

Skogsarbetaren och hans verktyg
Rosander G (red.)
Knuttimring i Norden
Dalarnas Museum, Falun 1986

Skogsarbetaren och hans verktyg
Rosander G
Kungl Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift 127/1988

Skogsbruksteknik under 1900-talets förra hälft
Rosander G
I Skrifter om skogs- och Lantbrukshistoria, Nordiska Museet 1992

Handbok för huggare
Rosengren Sture
SDA, Stockholm 1953

Timermansyrket i Dalarna
Sjöberg Thomas
Lärarhögskolan 1996

Byggteknik och timmermanskonst
Sjömar Peter
Chalmers Tekniska Högskola 1998

Yxans utveckling från stenåldern…
Strotz Håkan
Skogshögskolan Umeå 1994

Liggtimmerhus-tillsyn och reparation

Söderberg Uno & Kjellberg Henrik
Riksantikvarieämbetet 1992

Vård av trähus
Thurell S
Falköping, 2:a uppl. 1977

Böndernas bygge
Werne Finn
Wiken 1993

Tre Träslöjder
Västerbottens Museum
Tisdkriften Västerbotten 3/1972