Varukorg

Gransforsbruk-loop-3.jpg

Handsmidda yxor

Sedan 1902

Varför Gränsfors Bruk?

Allt som produceras kräver resurser och alla dessa resurser tär mer eller mindre på vår miljö och på människor. Vad vi tar för resurser i anspråk och vad vi använder dessa resurser till är en fråga om ansvar. 

Vi ser det som en kombination av miljömässigt ansvarstagande, funktionsmässigt ansvarstagande och mänskligt ansvarstagande.

Vi som företag har ett gränslöst ansvar för det totala och det är vår skyldighet att hela tiden arbeta med dessa frågor för att nå en mer hållbar utveckling i världen.

Gränsfors Bruk har tillverkat handsmidda yxor i mer än 100 år. Varje yxa är specifikt framtagen för att fylla en viss funktion där hög kvalitet och användningsområde alltid har varit i fokus.

Stor fokus har även lagts ned på att producera yxor utifrån ett miljöperspektiv, utan onödig förbrukning av naturens resurser.

Mycket kraft har även lagts ned på att ta fram en produkt där vi värnar om människan som har skapat produkten.

Gränsfors Bruk har utifrån detta satt upp tre kriterier som ska vara uppfyllda när vi tillverkar våra yxor.

 • Vi ska tillverka yxor med bästa möjliga funktion utifrån yxans användningsområde.
 • Vi ska tillverka yxor som tär så lite som möjligt på vår miljö.
 • Vi ska tillverka yxor med respekt för de människor som skapar dem.

 

Att göra en bra produkt utifrån ovanstående perspektiv är vårt sätt att visa ansvar mot dig som ska köpa och använda produkten, mot vår miljö, samt mot våra anställda.

Vi inser emellertid att det finns ännu mer att göra och vi har därför försökt att ta vårt företagsansvar ett steg längre genom Agenda 2030.

PRODUKTER

Gränsfors Bruks yxor är indelade i fyra olika kategorier, utifrån vilket användningsområde yxan ska användas.

De fyra kategorierna är: Skogsyxor, Klyvyxor, Timrings- och slöjdverktyg samt Dubbeleggade yxor.

Utöver det har vi även ett mindre antal historiska yxor, andrasorteringsyxor samt ett urval av övriga yxrelaterade produkter.

KURSER

Sedan mer än tio år anordnas olika kurser vid Gränsfors Bruk i smide och timring. Kurserna finns i olika svårighetsgrader beroende på tidigare erfarenheter och varierar i antal dagar.

Smideskurserna leds av Fredrik Thelin som är en kvalificerad och erfaren smed och timringskurserna leds av den skickliga timmermännen Andreas Hipf.

Nyheter

Historiska yxor

14 april, 2020

Sedan urminnes tider har yxan tjänstgjort både som verktyg, vapen, statussymbol och kultföremål. Gränsfors Bruks historiska yxor är repliker på yxor som var vanliga för flera hundra år sedan. Gränsfors har nu börjat tillverka historiska yxor igen, dessa yxor kommer…

Läs mer

Gränsfors yxmuseum

9 april, 2020

Intill yxsmedjan ligger Gränsfors Yxmuseum. Här finns fler än 2000 yxor från golv till tak och den som tror att en yxa är en yxa bedrar sig. Det finns specialyxor för de flesta göromål och i utställningarna så finns Rotyxor,…

Läs mer

Tillfälligt besöksförbud

12 mars, 2020

Vi inför, från och med idag, besöksförbud till vår produktion i och med utvecklingen av det nya Corona viruset. Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån till mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Vi som företag följer hela tiden utvecklingen och agerar…

Läs mer

Lär dig smida en yxa

25 februari, 2020

Gränsfors Bruk har i över 20 års tid arrangerat smideskurser i olika svårighetsgrader och snart börjar årets första kurs, en kurs där du lär dig att smida en yxa. Vår kursledare Fredrik Thelin vägleder deltagarna, steg för steg in i…

Läs mer

Instagram

 • To remove the stresses in the steel caused by the forging and hardening, the steel needs to be annealed, which involves keeping the axe heads in an oven at 195°C for 60 minutes. The hardness of the steel depends chiefly on its carbon content, but also on the annealing temperature. Oil or lead can be…

 • After forging, the focus turns to grinding and sharpening the edge. The rest of the axe head is left just as it is. After coarse grinding, the edge is hardened by heating it to 820°C and then rapidly cooling it in cold water. The hardening makes the steel much harder, but also rather brittle. #gransforsbruk…

 • For Gränsfors axes we use a specially alloyed steel with a high carbon content. The steel is heated to around 1200°C, at which point the steel turns a reddish yellow. The smith takes a cut-off piece of glowing steel in his tongs and works it in a large press. The press operates at a rate…

 • On the axe head of all our axes you can see the initials of the smith (this one is made by JB, Jonas Berglund). This mark works as a declaration that the axe has been well made and approved by the smith. If you like your axe, comment below and tell us the initials of…

 • Check regularly that the axe handle is secure in the axe head. An axe handle, whether fixed with a wedge or glue, may come loose if the axe has been fitted with a handle that has not been dried properly. For us it´s important to make sure that all our axes come with properly dried…

 • It is important that you take care of your axe. Axe heads are forged for cutting or carving. Only the poll of a Splitting Maul is strong enough for hammering in a wedge, for example. Do not use other axes as a sledgehammer or wedge. If you hammer too hard on or with an axe,…

 • It is important that you take care of your axe. If you take good care of your axe and maintain it, it can last your entire life. Axes should be kept in a dry place, but not so dry or warm that the handle risks shrinking in the axe head. Make sure that the edge…

 • The Gränsfors Wildlife Hatchet is a traditional scouting and camping axe. It is practical for carrying in your rucksack when you need a small axe with plenty of power. The axe is capable of lopping off quite large branches or splitting small logs for the campfire. Do you carry an axe with you when you…

 • Gränsfors Forest Axes are made to be used in the forest for everything from felling large trees to limbing small logs. The various Forest Axes are designed to suit a specific function, and many of the models have been developed in collaboration with specialists and professionals. Hunters, forest workers, fishermen, hikers and survival experts have…

 • Gränsfors Splitting Axes are, as the name suggests, made to split wood. When splitting wood, the handle is put under great strain at the axe head, as the handle can easily hit the log being split. All Gränsfors Splitting Axes therefore come with a metal collar to protect the handle. The handle is also grooved…

 • All the axes produced by Gränsfors Bruk are forged by hand. This is something that sets Gränsfors Bruk’s axes apart from axes made on an industrial scale. At Gränsfors Bruk, the forging is allowed to take its time. #gransforsbruk #madeinsweden #axes #yxor

 • Gränsfors Wildlife Hatchet, great photo by @thetrekkingbear 🌲 What’s your favourite axe? #gransforsbruk #axes #yxor