Varukorg

Gransforsbruk-loop-3.jpg

Handsmidda yxor

Sedan 1902

Varför Gränsfors Bruk?

Allt som produceras kräver resurser och alla dessa resurser tär mer eller mindre på vår miljö och på människor. Vad vi tar för resurser i anspråk och vad vi använder dessa resurser till är en fråga om ansvar. 

Vi ser det som en kombination av miljömässigt ansvarstagande, funktionsmässigt ansvarstagande och mänskligt ansvarstagande.

Vi som företag har ett gränslöst ansvar för det totala och det är vår skyldighet att hela tiden arbeta med dessa frågor för att nå en mer hållbar utveckling i världen.

Gränsfors Bruk har tillverkat handsmidda yxor i mer än 100 år. Varje yxa är specifikt framtagen för att fylla en viss funktion där hög kvalitet och användningsområde alltid har varit i fokus.

Stor fokus har även lagts ned på att producera yxor utifrån ett miljöperspektiv, utan onödig förbrukning av naturens resurser.

Mycket kraft har även lagts ned på att ta fram en produkt där vi värnar om människan som har skapat produkten.

Gränsfors Bruk har utifrån detta satt upp tre kriterier som ska vara uppfyllda när vi tillverkar våra yxor.

 • Vi ska tillverka yxor med bästa möjliga funktion utifrån yxans användningsområde.
 • Vi ska tillverka yxor som tär så lite som möjligt på vår miljö.
 • Vi ska tillverka yxor med respekt för de människor som skapar dem.

 

Att göra en bra produkt utifrån ovanstående perspektiv är vårt sätt att visa ansvar mot dig som ska köpa och använda produkten, mot vår miljö, samt mot våra anställda.

Vi inser emellertid att det finns ännu mer att göra och vi har därför försökt att ta vårt företagsansvar ett steg längre genom Agenda 2030.

PRODUKTER

Gränsfors Bruks yxor är indelade i fyra olika kategorier, utifrån vilket användningsområde yxan ska användas.

De fyra kategorierna är: Skogsyxor, Klyvyxor, Timrings- och slöjdverktyg samt Dubbeleggade yxor.

Utöver det har vi även ett mindre antal historiska yxor, andrasorteringsyxor samt ett urval av övriga yxrelaterade produkter.

KURSER

Sedan mer än tio år anordnas olika kurser vid Gränsfors Bruk i smide och timring. Kurserna finns i olika svårighetsgrader beroende på tidigare erfarenheter och varierar i antal dagar.

Smideskurserna leds av Fredrik Thelin som är en kvalificerad och erfaren smed och timringskurserna leds av den skickliga timmermännen Andreas Hipf.

Nyheter

Tillfälligt besöksförbud

12 mars, 2020

Vi inför, från och med idag, besöksförbud till vår produktion i och med utvecklingen av det nya Corona viruset. Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån till mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Vi som företag följer hela tiden utvecklingen och agerar…

Läs mer

Lär dig smida en yxa

25 februari, 2020

Gränsfors Bruk har i över 20 års tid arrangerat smideskurser i olika svårighetsgrader och snart börjar årets första kurs, en kurs där du lär dig att smida en yxa. Vår kursledare Fredrik Thelin vägleder deltagarna, steg för steg in i…

Läs mer

Renovering av yxmuseet

11 april, 2019

Under våren 2019 började vi renoverade vårt yxmuseum. Museet är alltid öppet, men det kommer vara lite oordning under några månader framöver. En nyöppning kommer ske under höst/vinter 2019. Varmt välkomna!    

Läs mer

Produktförändring – Borttagning av stålkil

14 mars, 2019

Under 2016 undersökte vi om vi eventuellt kunde ta bort stålkilen som användes när vi satte ihop skaftet med yxhuvudet. Motiveringen till detta var att vi först och främst värnade om personen som tillverkade yxorna, då det slet onödigt mycket på…

Läs mer

Instagram

 • Meet blacksmith Tobias Thelin (TT), here when he forges Gränsfors Scandinavian Forest Axe. The blacksmith finishes his work by stamping the Gränsfors Bruk logo and his own initials into the axe head, as a declaration that the axe has been well made and approved by the smith. Which initials have your axe? 🔥

 • The Gränsfors Broad Axe model 1900 has a traditional design and is suitable for squaring logs and planks when building a log house. Did you know that we are running courses in traditional log-building? During the course participants have the opportunity to try out and use various broad axes, other axes and traditional equipment for…

 • Gränsfors Wildlife Hatchet with a nice leather collar for extra protection 🤩🌲 Great photo by @schnitzerbushcraft!

 • Gränsfors Splitting Axes are, as the name suggests, made to split wood. The axes have a large and heavy head that is forged and grind into a concave shape with a relatively thin edge. The axes are made to chop along the grain of wood fibres, in contrast to forest axes, which are made to…

 • Good times outdoors 🔥🔥 Great photo by @outelements!

 • Soon start our forging courses for the year. A range of courses has been run at Gränsfors Bruk for over twenty years now in forging and the courses have different degrees of difficulty, depending on previous experience. For more information about the course content, dates and registration visit our website www.gransforsbruk.com. Hope to see you!…

 • Gränsfors Wildlife Hatchet is a very versatile and lightweight axe, perfect to bring with you on your adventures! Great photo by @schnitzerbushcraft 🌲 #gransforsbruk #axes #yxor

 • HAPPY WEEKEND 🔥❄️

 • Gränsfors Laminated Bearded Axe with Eye-Socket 🌟 This week we will launch the first axes of this model in our webshop. These axes are made as a limited edition each year and feature a unique series number and year stamped on each axe head. Each axe includes a certificate signed by the blacksmith who manufactured…

 • COMING SOON 💥

 • Gränsfors Wildlife Hatchet 🌲 Great photo by @schnitzerbushcraft!

 • The distinguishing feature of the Gränsfors Hand Hatchet is its stort handle relative to the size of its head. It is a very practical axe to carry with you on forest walks as it takes up very little space in your rucksack and a great axe for split fine small firewood or make feather sticks…