Varukorg

Gransforsbruk-loop-3.jpg

Handsmidda yxor

Sedan 1902

Varför Gränsfors Bruk?

Allt som produceras kräver resurser och alla dessa resurser tär mer eller mindre på vår miljö och på människor. Vad vi tar för resurser i anspråk och vad vi använder dessa resurser till är en fråga om ansvar. 

Vi ser det som en kombination av miljömässigt ansvarstagande, funktionsmässigt ansvarstagande och mänskligt ansvarstagande.

Som företag har vi ett gränslöst ansvar för det totala och det är vår skyldighet att hela tiden arbeta med dessa frågor för att nå en mer hållbar utveckling i världen.

Gränsfors Bruk har tillverkat handsmidda yxor i mer än 100 år. Varje yxa är specifikt framtagen för att fylla en viss funktion där hög kvalitet och användningsområde alltid har varit i fokus.

Stor fokus har även lagts ned på att producera yxor utifrån ett miljöperspektiv, utan onödig förbrukning av naturens resurser.

Mycket kraft har även lagts ned på att ta fram en produkt där vi värnar om människan som har skapat produkten.

Gränsfors Bruk har utifrån detta satt upp tre kriterier som ska vara uppfyllda när vi tillverkar våra yxor.

 • Vi ska tillverka yxor med bästa möjliga funktion utifrån yxans användningsområde.
 • Vi ska tillverka yxor som tär så lite som möjligt på vår miljö.
 • Vi ska tillverka yxor med respekt för de människor som skapar dem.

 

Att göra en bra produkt utifrån ovanstående perspektiv är vårt sätt att visa ansvar mot dig som ska köpa och använda produkten, mot vår miljö, samt mot våra anställda.

Vi inser emellertid att det finns ännu mer att göra och vi har därför försökt att ta vårt företagsansvar ett steg längre genom Agenda 2030.

PRODUKTER

Gränsfors Bruks yxor är indelade i fyra olika kategorier, utifrån vilket användningsområde yxan ska användas.

De fyra kategorierna är: Skogsyxor, Klyvyxor, Timrings- och slöjdverktyg samt Dubbeleggade yxor.

Utöver det har vi även ett mindre antal historiska yxor, andrasorteringsyxor samt ett urval av övriga yxrelaterade produkter.

KURSER

Sedan mer än tio år anordnas olika kurser vid Gränsfors Bruk i smide och timring. Kurserna finns i olika svårighetsgrader beroende på tidigare erfarenheter och varierar i antal dagar.

Smideskurserna leds av Fredrik Thelin som är en kvalificerad och erfaren smed och timringskurserna leds av den skickliga timmermännen Andreas Hipf.

Nyheter

Yxtillverkare Gränsfors Bruk

16 november, 2020

Arbetsuppgifter Som Yxtillverkare på Gränsfors Bruk så är du en del i det hantverks som krävs för att tillverka en Gränsfors yxa. Du kommer att arbeta i något eller några av de olika tillverkningsstegen. Yxorna smids för hand med hjälp…

Läs mer

Historiska yxor

14 april, 2020

Sedan urminnes tider har yxan tjänstgjort både som verktyg, vapen, statussymbol och kultföremål. Gränsfors Bruks historiska yxor är repliker på yxor som var vanliga för flera hundra år sedan. Gränsfors har nu börjat tillverka historiska yxor igen, dessa yxor kommer…

Läs mer

Gränsfors yxmuseum

9 april, 2020

Intill yxsmedjan ligger Gränsfors Yxmuseum. Här finns fler än 2000 yxor från golv till tak och den som tror att en yxa är en yxa bedrar sig. Det finns specialyxor för de flesta göromål och i utställningarna så finns Rotyxor,…

Läs mer

Tillfälligt besöksförbud

12 mars, 2020

Vi inför, från och med idag, besöksförbud till vår produktion i och med utvecklingen av det nya Corona viruset. Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån till mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Vi som företag följer hela tiden utvecklingen och agerar…

Läs mer

Instagram

 • Here in Gränsfors we have an axe museum with over 2000 axes. Since we do not have the possibility to open the museum this summer due to Corona we have decided to start posting small stories once a week about some of the axes you can find here. These are not axes that we sell…

 • Fire preparations 🙌 Are you like us and love spending time chopping the firewood into small pieces to create heat and, in our opinion, a perfect cooking fire? #gransforsbruk #responsiblymadeinsweden 🪓 🪓 🪓 🪓 🪓 #axe #yxor #bushcraft #outdoors #craftmanship #blacksmith

 • Have a nice weekend and don´t forget to give your axe family some love! 💚 #gransforsbruk #responsiblymadeinsweden 🪓 🪓 🪓 🪓 🪓 #axe #yxor #bushcraft #outdoors #craftmanship #blacksmith

 • The summer is around the corner and maybe it´s time to learn new skills? Gränsfors Log-building and Carpentry Tools have been specially developed for use in log house building, carpentry and wood sculpting. These axes and tools have been designed in collaboration with expert woodsmen and carpenters. The Gränsfors Mortise Axe is a specialist axe…

 • Say welcome to our Gränsfors Leather Wax! Regular lubrication of your axe’s sheath will make the leather smoother and water-repellent, and also extend the life of the axe sheath. Our Leather Wax is manufactured in Sweden using 100 percent natural raw materials. It consists of Lanolin, cold-pressed, unrefined organic sunflower oil, beeswax, and pitch oil…

 • The Blacksmiths mark. Our declaration that the axe has been well made and approved by the smith. Who made your axe? 📸 @isabella.stahl #gransforsbruk #responsiblymadeinsweden 🪓 🪓 🪓 🪓 🪓 #axe #yxor #bushcraft #outdoors #craftmanship #blacksmith

 • Don´t forget to give your axes some love ❤️ Gränsfors Oil is an environment-friendly and completely non-toxic oil manufactured in Sweden. The oil is 100 per cent unsaturated fatty acids sourced from linseed oil. As the oil dries, it forms a protective film of linoxin. We recommend that you treat the axe handle with the…

 • It was in the late 1980s, that Gränsfors Bruk took a step back to a more traditional, craft-based system of production again. Something that had been the standard long ago. Knowledge about axes, their function and environmental issues became the guiding light for axe production. The restructuring was based on the insight that when you…

 • Gränsfors Forest Axes are made to be used in the forest for everything from felling large trees to limbing small logs. The distinguishing feature of Forest Axes is a long, rounded edge, with a flat elongated axe head. Forest Axes are specially designed to cut across the grain of the wood fibres, for example when…

 • After coarse grinding, the edge is hardened by heating it to 820°C and then rapidly cooling it in water. The hardening makes the steel much harder, but also rather brittle. To remove the stresses in the steel caused by the forging and hardening, the steel needs to be tempered, which involves keeping the axe heads…

 • The Gränsfors Large Splitting Axe can be used for splitting all types of firewood. It is forged and ground to a concave, quite thin blade at the bit. The axe cuts quickly and easily into the wood and then effectively splits it as the broader section pushes apart the wood. The handle has a protective…

 • A great axe is made by several hands. The blacksmith forges the axe, but the axe head is not done until it´s sharpened, hardened and tempered. Our grinders have special education in grinding to make your axe as sharp and strong as possible. Our axes are made by people and it´s the accumulated skills of…