litteratur

Yxboken

Yxboken följer med vid köp av en yxa från Gränsfors Bruk. Boken finns på svenska, engelska, tyska, franska, japanska, holländska, ryska samt polska.