Material

Det är viktigt att yxans material väljs med stor omsorg. Allt som produceras kräver resurser och alla dessa resurser tär mer eller mindre på vår miljö. Val av material måste därför utgå både från ett funktionsperspektiv men även från ett miljöperspektiv.
För att tillgodose detta använder Gränsfors Bruk:

  • stål som härstammar helt från återvunnet skrot.
  • skaft av Hickory som både är starkt och flexibelt, vilket gör att skaftets livslängd ökar, men dessutom är biologiskt nedbrytbart.
  • vegetabilgarvat läder som är fritt från tungmetaller och även är biologiskt nedbrytbart.

Stål

Järn är jordskorpans fjärde vanligaste grundämne. Rent järn är förhållandevis mjukt och böjbart. Stål är en legering, metallblandning, med järn som basmaterial samt låga halter av andra grundämnen som bl.a. kol, kisel och mangan. Stållegeringarna framkommer när järn i smält tillstånd blandas med metalliska och icke metalliska grundämnen så att nya material skapas.

Dessa legeringar har ofta nya egenskaper som skiljer sig från de ingående grundämnenas egenskaper. Resultatet blir att ett stort antal olika stålsorter kan skapas, beroende på om stålet ska vara hårt, slitstarkt eller segt. Kol verkar som ett bindande material. Mängden kol i legeringen bestämmer därmed vilka egenskaper stålet får.

Ett grundämne varken skapas eller försvinner, utan cirkulerar runt i samhället och ekosystemet i eviga kretslopp. Stålet, med järn som bas, kan återvinnas i princip i obegränsad omfattning. Detta har resulterat i att ett stort antal olika skrotbaserade stålverk har bildats, som använder skrot som en väsentlig råvara i sin tillverkning. Återvinningen är ingen nyhet för stålindustrin. Sedan 1800-talet har det funnits processer för att smälta om skrot och tillverka nya stålprodukter.

Gränsfors Bruk använder stål från Ovako, där stålet härstammar helt från återvunnet skrot. Skrotet sorteras in i olika klasser och stålverket använder en blandning av dessa till det stål som tillverkas. Tillverkning av stål, som alla tillverkningsprocesser, påverkar miljön. Gränsfors Bruk har medvetet valt att samarbeta med just Ovako. Som ett av Europas största och ledande stålverk värnar Ovako starkt om miljön och satsar mycket av sina resurser på produktutveckling, processutveckling och återvinning, för att få så lite påverkan på miljön som möjligt. För mer info om Ovakos miljöarbete.

Produktutvecklingen resulterar bl.a. i att nya stålsorter tas fram som är mer tåliga och har en bättre livslängd. Även processutvecklingen bidrar, då bland annat användningen av kol, olja och övriga förbrukningsmaterial per ton tillverkat stål stadigt minskar. Även återvinningen av skrot bidrar till att miljön skonas.


Skaft

Skaften på Gränsfors Bruks yxor har utformats av Hans Erik Persson. Gamla traditioner har tagits tillvara och anpassats till dagens krav. Den ergonomiska formgivningen ger ett stadigt och skönt grepp om yxskaftet, även när handen hålls långt ut. Gränsfors Bruks skaft består av träslaget Hickory som är ett mycket bra träslag för skaft, då det både är starkt och flexibelt med långa, parallella fibrer. Detta gör bland annat att skaftets livslängd ökar och bidrar därmed till att inte i onödan tära på naturens resurser.

Innan svarvning torkas träet. Detta för att träet inte ytterligare ska kunna torka och därmed krympa efter att yxhuvudet har sats på skaftet. En av de vanligaste orsakerna till att ett yxhuvud lossnar från ett skaft är att ett rått, ej torkat skaft har använts, som sedan torkar, krymper och lossnar.

För att ytterligare förstärka skaftens kvalitet ytbehandlas de genom att impregneras med varm linolja. Därefter förses skaften med en yta av bivax för att bättre stå emot smuts och väta.

Material - Skaft


Läderskydd

Gränsfors yxor har eggskydd av vegetabilgarvat läder.

Anledningen till att läder garvas är för att huden inte ska brytas ner av bakterier. Garvningen bevarar och förbättrar lädrets naturliga egenskaper och kan ske antingen genom behandling med naturliga vegetabilier som bark av olika trädslag, blommor och rötter, så kallad vegetabilgarvning eller med behandling med krom, så kallat kromgarvning.

Vegetabilgarvat läder har en mångtusenårig historia. I gamla flodkulturer kom djurhudar i kontakt med bark, blad eller fruktsorter och förändrades på så vis att huden eller skinnet inte längre ruttnade bort vid kontakt med vatten och värme. Vegetabilgarvningen sker idag på i stort sätt samma sätt men med effektivare metoder. Vegetabilgarvat läder är fritt från tungmetaller och är biologiskt nedbrytbart.

Vid garvningsprocessen går huden genom flera olika behandlingar som saltning, tjockleksjustering (hinnor och köttrester tas bort), tvättning, återfuktning, pH-neutralisering etc. Sedan behandlas huden i en stor ”tvättmaskin” med naturliga garvningssyror från växtriket. Hudarna behåller på detta sätt sin naturlighet, blir formstabil samt får en ålderspatina.

Gränsfors Bruk köper sitt läder från Tärnsjö Garveri som är ett av de få garverier i Sverige som fortfarande vegetabilgarvar läder. Gränsfors Bruk har aktivt valt att inte använda kromgarvat läder då vi inte anser att det är tillräckligt bra för miljön. Kromgarvning arbetades fram under slutet av 1800-talet för att behandla hudar på ett billigare sätt än vegetabilgarvningen. Kromgarvat läder har vanligtvis kvar rester av krom, vilket kan ha allergiframkallande egenskaper och är dessutom inte biologiskt nedbrytbart.

Lader