Andrasortering

Vid nästan all produktion uppkommer det vid tillverkningen olika variationer av den färdiga produkten. Detta är extra tydligt när produkter är handsmidda och inte är massproducerade. 

Samtliga yxor från Gränsfors Bruk är handsmidda, där varje yxa har en specifikation när det gäller mått, längd, vikt osv. som den färdiga yxan inte får avvika från.

Uppkommer ett konkret fel vid tillverkningen som leder till att funktionen av yxan försämras så kasseras den omedelbart.

I vår produktion finns det dock yxor som smids fram som avviker från specifikationen, men där avvikelsen inte påverkar funktionen.

Det kan till exempel vara en egg som blev något bredare än specifikation eller någon annan mindre förändring på yxhuvudet.

Vi vill helst inte sälja yxor som avviker från våra uppsatta specifikationer men samtidigt anser vi att det är fel utifrån ett miljöperspektiv att göra oss av med dessa helt fungerande yxor.

Dessa yxor säljer vi därför enbart på vår webshop under kategorin ”andrasortering” till reducerade priser.

Då misstag uppkommer slumpmässigt kan vi dock inte garantera vilka modeller som finns i denna kategori eller hur många av varje modell som finns. Vi kan heller inte garantera vad själva felet är då det finns en stor variation av fel.

Det vi dock kan garantera är att dessa yxor inte har några funktionsfel utan enbart små ”skönhetsfel” och kommer att fungera lika bra som alla andra yxor från Gränsfors Bruk.

Visas inga yxor i denna kategori så har vi för tillfället inga andrasorteringsyxor! Våra andrasorteringsyxor är märkta med ett S på yxhuvudet (se bild i toppmenyn).

Visar alla 8 resultat