Tillverkning

1. Smide

Våra yxor är tillverkade av ett special-legerat återvunnet stål med hög kolhalt. Stålet värms till ungefär 1200°C innan smeden tar det från värmen och bearbetar det i en stor press. Pressen slår med 80 slag per minut med en presskraft på ungefär 180 ton i varje slag. Smeden hanterar snabbt och skickligt det varma stålet som sakta förvandlas från ett fyrkantigt råämne till ett färdigt yxhuvud. 

När stålet bearbetas med stor kraft och upprepade slag förändras strukturen i materialet. Det är en av orsakerna till att en Gränsforsyxa kan göras tunnare och med bredare egg samt få bättre skärpa än yxor tillverkade med bara ett eller ett fåtal slag. 

Innan yxhuvudet hängs upp för att svalna avslutar smeden sitt arbete med att stämpla in Gränsfors Bruks märke och sina egna initialer i yxhuvudet. Initialerna är ett kvalitetssigill samtidigt som det visar att det finns en människa bakom varje yxa. 

OBS! När yxhuvudet smids trycks ögat ihop en aning och ett litet veck kan då uppstå i materialet. Detta är inte en defekt utan ett naturligt resultat av smidesarbetet som förekommer på flera av våra yxmodeller.