Tillverkning

1. Smide

Ett speciallegerat stål med förhållandevis hög kolhalt värms till ca 1200C. Stålet har då en rödgul färg. Smeden tar med en tång en avklippt bit glödande stål och bearbetar den i en stor press. Pressen slår med ca 80 slag per minut, där varje slag har en presskraft på ca 180 ton. Smeden hanterar snabbt och skickligt det varma stålet och sakta förvandlas den fyrkantiga biten stål till ett färdigt yxhuvud.

Smeden avslutar med att stämpla in Gränsfors Bruks märke och sina egna initialer i yxhuvudet. Initialerna förmedlar ett budskap om att yxan är välgjord och därmed godkänd av smeden. Det godkända yxhuvudet hängs sedan upp för avsvalning.