yxanvändning

Yxkastning

Från mitten av 1800-talet till det att motorsågen tog över i skogsbruket i mitten av 1900 – talet, har dubbeleggade yxor, Double-Bitted Axes, framförallt använts av skogsarbetare i Kanada och USA. Fördelen med den dubbeleggade yxan för en skogsarbetare var att den kunde slipas olika på de två eggarna. Skogsarbetaren behövde endast bära en yxa, men hade två eggar med sig.

Ofta var den ena eggen tunnare slipad för användning vid fällning och den andra eggen lite trubbigare slipad för kvistning. Den dubbeleggade yxan blev så vanlig att den kom att stå som symbol för den professionelle skogsarbetaren i Nordamerika. De nordamerikanska skogsarbetarna arbetade och bodde ofta många månader i sträck långt borta från bebyggelse. Utbudet på fritidsysselsättningar var då begränsat och på lediga stunder kunde de roa sig med att kasta prick på någon liggande stockända.

Idag används den Dubbeleggade yxan sällan för arbete i skogen, utan framförallt till en rolig fritidssysselsättning – yxkastning, där den dubbeleggade yxan kastas mot en tavla. Tävlingar i både SM och NM arrangeras av bland annat Svenska Yxkastarförbundet.

 

Tävlingsregler

Endast främre yxbladet kan markera en träff på måltavlan – en förutsättning är dock att yxan sitter fast i måltavlan. Främre yxbladet behöver bara nudda linjen mellan två träffytor för att den högre poängen ska räknas. Vinnare är den som har den högsta poängen efter tre kast.

Yxkastning 1

 

 

 

1: Avstånd kastlinjen/måltavlan = 6,1 m (20′)
2: Höjd = 1,5 m (60”)
3: Främre yxblad
4: Bakre yxblad

Yxkastning 2

 

 

Kastyxa
1: Längd = minst 610 mm (24”)
2: Egg = Max. 152 mm (6”)
3: Vikt = minst 1134 g (2 1/2 lb) inkl skaft

Yxkastning 3

 

 

 

Måltavla
1: Träffyta = 102 mm (4”)
2: Ø = 450 mm (18”)

§ 1 Yxkastning sker med dubbeleggad yxa mot måltavla av trä. Max och minmått gäller för den dubbeleggade tävlingsyxan enligt illustration ovan.

§ 2 Avståndet från utkastlinjen till måltavlans/kasttavlans mittpunkt skall vara 6,1 m (20′).

§ 3 Kastaren får ej trampa över eller överskrida utkastlinjen innan yxan har träffat eller missat måltavlan. Detta bör kontrolleras av en linjedomare. Kast vid övertramp ger 0 poäng.

§ 4 Främre yxbladet är det blad som är i riktning mot måltavlan i det ögonblick när kastaren släpper yxan i kastet mot tavlan.

§ 5 Endast det främre yxbladet av den dubbeleggade yxan kan markera en träff på måltavlan. En förutsättning är dock att yxan sitter fast i måltavlan. (Vid traditionellt utkast pekar yxskaftet vanligtvis mot marken vid godkänd träff.)

§ 6 Det främre yxbladet behöver bara nudda linjen mellan två träffytor för att den högre poängen ska räknas.

§ 7 Bakre yxbladet får inte nudda måltavlan. Om det bakre yxbladet nuddar måltavlan är poängen 0, detta även om det främre yxbladet samtidigt sitter fast i måltavlan.

§ 8 Vinnare är den som har högst poäng efter minst tre kast, eller det antal kast som arrangör i förväg fastställt. (Bäst av fem alternativt sex kast är vanligt förekommande).

§ 9 Före tävling ska det finnas tillgång till speciell kasttavla för träningskast. Träningskast på tavla avsedd för tävling innebär diskvalificering från tävlingen.

§ 10 Måltavlans mått och utformning samt poängvärden för respektive cirkelformad träffyta framgår av illustration ovan.

§ 11 Tävlingsklasser: Seniorer dam och herr. Juniorer dam och herr. Tävlande under 18 års ålder räknas som junior. Tävlingsledare avgör den yngre åldersgränsen från fall till fall. För att en tävlingsklass ska erhålla tävlingsstatus krävs att minst tre deltagare ingår i klassen. Om deltagarantalet i junior klass är färre än tre skall uppflyttning göras till seniorklass.

§ 12 Tävlingsledaren utses av arrangören. Om tävlingen arrangeras av en yxkastarklubb utser klubbens styrelse tävlingsledare. Tävlingsledaren utser tävlingsjury samt det antal funktionärer som behövs: säkerhetsvakter, måldomare etc.

§ 13 Tävlingsledaren skall kontrollera och svara för att vedertagna säkerhetsföreskrifter följs. Vid brister i säkerheten skall tävlingsledaren avbryta tävlingen tills dess att aktuella brister rättas till. Tävlingsledaren skall alltid informera tävlande och åskådare om gällande säkerhetsföreskrifter.

Källa: Yxkastarförbundet

 

Ansvars och säkerhet

Arrangören, t ex styrelsen för en yxkastarklubb eller yxkastarförening, skall muntligen eller helst skriftligen delegera ansvaret vid varje tävling till en tävlingsledare. Tävlingsledare skall ha god erfarenhet från yxkastning. Under tävlingens gång skall tävlingsledare bära jacka, väst eller armbindel märkt ” Tävlingsledare”. Funktionärer och tävlande skall ges erforderliga instruktioner inför en tävling gällande hur tävlingsregler tillämpas och efterföljs. Alkohol- eller drogpåverkade personer får aldrig tävla i yxkastning.

Riskområde

3 m bakom utkastlinjen samt 8 m vid sidan om och 15 m bakom måltavlorna.

Avspärrning

Riskområdet skall spärras av med band, rep eller liknande. Dekaler eller skyltar med text ”Tillträde förbjudet för obehöriga” skall finnas utmed avspärrningslinjernas. Text bör även finnas på engelska.

Bevakning

Säkerhetsvakt(-er) skall bevaka hela det avspärrade området under pågående tävling. Endast funktionärer och de för tillfället tävlande får befinna sig innanför avspärrningen.

Måldomare

Det skall finnas en måldomare för varje tavla.

Kastning

Samtliga tävlande i varje omgång kastar samtidigt efter given signal från tävlingsledare eller speaker.

Markering

Efter klartecken från tävlingsledare går domare fram till måltavlorna för markering. Därefter lossas yxorna från tavlorna och återlämnas till respektive tävlande. Vid överlämnandet skall skaftet riktas mot mottagaren. Domare skall greppa yxan på sådant sätt att vederbörande inte kommer i kontakt med yxeggen.

Eggskydd

Yxorna skall alltid vara försedda med eggskydd utanför tävlingsområdet.

 

Svenska yxkastarförbundet

Bli medlem i en yxkastarklubb eller Svenska Yxkastarförbundet. Du får då regelbundet förteckning över olika yxkastarklubbar, information om var man kan lära sig och träna yxkastning, tävlingsprogram m.m. Som medlem får du även vara med och kvala in till SM i yxkastning. Medlem i Svenska Yxkastarförbundet blir du genom www.yxkastarna.com