yxans_skotsel

Vårda din yxa

Yxor bör förvaras torrt, men ändå inte så torrt eller varmt att skaftet riskerar att torka och dra ihop sig inne i yxhuvudet. Se till att egg och eggskydd inte är våta när skyddet sätts på yxan. Smörj gärna in eggen med lite fett eller olja, innan yxan ställs undan för en längre tid. Yxor som inte inoljas kan rosta.

Yxor är smidda för att hugga eller tälja med. Endast Släggyxan har en nacke som är stark nog att slå med. Använd inte andra yxor som slägga eller kil. Slår man för hårt på eller med en yxnacke kan yxans öga deformeras eller brista.

Skaft, fastsatt med träkil eller lim, kan lossna om yxan skaftats med ett icke vältorkat skaft*. Kontrollera regelbundet att yxskaftet sitter ordentligt fast i yxhuvudet.

Gränsfors vårdkit

Gränsfors vårdkit innehåller allt du behöver för att hålla din yxa i gott skick. Genom att ta hand om din yxa och ge den lite extra omtanke kommer den hålla i många år framöver.

Vårdkitet består av ett läderfett för att skydda och smörja in ditt eggskydd, en vårdande olja för att smörja skaft och yxhuvud, samt ett bryne för att slipa och skärpa yxans egg.

Här hittar du Gränsfors Vårdkit

* Samtliga yxor från Gränsfors Bruk är skaftade med vältorkade skaft.