yxans_skotsel

Slipa din yxa

Slipning av eggen sker i steg beroende på hur hårt nersliten yxan ärSlipning - Yxans skotsel

1. Stora jack och skador kan smärglas ner med smärgelskiva, men varning, se till att stålet inte hettas upp så att det förlorar sin hårdhet. Kyl ofta! Enklast är dock att använda en finhuggen flatfil. Se till att eggens ursprungliga form bevaras – fila/smärgla lika mycket på båda sidor och längs hela eggen. Hela slipfasen ska ligga an mot smärgelskivan/filen om det är en yta med rak slipfas.

Slipfas - Yxans skotsel

 

Slipfas

2. Mindre skador och normalt slitage slipas på våt slipsten eller med vått grovt bryne för att återge eggen grundskärpa. Tänk på att bibehålla eggens form. Om det är fråga om en yxa med rak slipfas: lägg an hela slipfasen mot stenen. Vid slipning på roterande slipsten, lägg först ner bakre kanten av slipfasen och vik sedan ner eggen tills hela slipfasen ligger mot stenen. Att slipa mot eller med slipstenens rotationsriktning är en smakfråga: Slipar man mot, får man mindre råegg. Slipar man med, slipper man riskera att hugga fast i slipstenen.

Slipning - Yxans skotsel 2Stå stadigt med ena foten bredvid slipstenen, och tag stöd med yxan mot ett på slipställningen placerat anhåll, eller med armbågen mot höften. Rör sakta yxan fram och tillbaka under slipningen så att hela eggen blir jämnt slipad. Se också till att slipa jämnt över slipstenens hela bredd annars blir den snart buktig och svår att använda.

Låt inte vatten stå kvar efteråt i slipstensbaljan, det försämrar kvaliteten på stenen. Ett alternativ till roterande slipsten är ett grovt bryne.

3. Till sist bryner man eggen för att få bort råegg och smårepor. Råegg uppstår då eggen allra längst ut blivit så tunn att den böjer sig upp från brynet. Råeggen är visserligen bara någon tiondels mm, men känns tydligt när man drar fingertopparna ner mot eggen. För bryningen behövs först ett grövre och sedan ett finare bryne. Vät brynet med vatten (gäller främst ler- och sandstenbrynen) eller olja (gäller främst carborundum- eller arkansasbrynen) t ex brynolja – s k Honing oil – eller symaskinsolja.

Slipning - Yxans skotsel 3För brynet med roterande rörelser längs eggen. Bryn längs brynets kanter och inte på mitten av brynet så undviker du att så småningom få ett skålformigt bryne. Vänd yxan ofta och bryn på båda sidorna så lossnar råeggen. Torka av brynet emellanåt så att lösa råeggsbitar inte skadar eggen. Torka också av brynet ordentligt efteråt innan det läggs undan.

Slipning - Yxans skotsel 44. För att få extra fin skärpa kan eggen striglas mot en läderrem efter bryningen. Dra yxan fram och tillbaka med eggen vänd ifrån rörelsen.

Yxans form är anpassad till dess användningsområde: hårda träslag kräver yxor med ganska trubbig eggvinkel medan yxor med spetsigare eggvinkel är bra till mjuka träslag. Yxor med tunn rak egg passar till att tälja med, medan yxor med rundad egg är bra att hugga med i skogen. Timmerbilor och slöjdbilor har många olika slipningar beroende på användningsområde och om man är höger- eller vänsterhänt.

Slipning - Yxans skotsel 6

 

1: För huggning i hårt trä eller fruset trä
2: För huggning i mjukt trä
3: För täljning. Slipvinkel 25º – 30º
4: Felaktigt slipad

Slipning - Yxans skotsel 5

 

 

A: Rundad egg.
Starkare än rak egg. T.ex. Skogsyxa och Vildmarksyxa.

B: Rak egg.
För täljning. T.ex. Snickaryxa.

C: Felslipad och farlig.

Se till att eggens form bibehålls även efter slipningen. En felslipad yxa slinter lättare. Slipa lika mycket över hela eggen och på båda sidorna!