Material

Skaft

Skaften på Gränsfors Bruks yxor har utformats av Hans Erik Persson. Gamla traditioner har tagits tillvara och anpassats till dagens krav. Den ergonomiska formgivningen ger ett stadigt och skönt grepp om yxskaftet, även när handen hålls långt ut. Gränsfors Bruks skaft består av träslaget Hickory som är ett mycket bra träslag för skaft, då det både är starkt och flexibelt med långa, parallella fibrer. Detta gör bland annat att skaftets livslängd ökar och bidrar därmed till att inte i onödan tära på naturens resurser.

Innan svarvning torkas träet. Detta för att träet inte ytterligare ska kunna torka och därmed krympa efter att yxhuvudet har sats på skaftet. En av de vanligaste orsakerna till att ett yxhuvud lossnar från ett skaft är att ett rått, ej torkat skaft har använts, som sedan torkar, krymper och lossnar.

För att ytterligare förstärka skaftens kvalitet ytbehandlas de genom att impregneras med varm linolja. Därefter förses skaften med en yta av bivax för att bättre stå emot smuts och väta.