företagsansvar

Funktion

Vi ska tillverka yxor med bästa möjliga funktion utifrån yxans användningsområde.

Människan har använt yxor i över en miljon år. Genom historien har vi med yxans hjälp fått ved till våra eldar, byggt våra hus, skyddat oss mot våra fiender, för att bara nämna några områden. Under stora delar av mänsklighetens historia har yxan varit ett livsavgörande verktyg.

Även idag används yxan inom en mängd olika användningsområden. Ska du klyva ved behövs en viss typ av yxa, ska du fälla ett träd fungerar en annan modell bättre och ska du bygga ett timmerhus då är en tredje modell att föredra.

Vi drivs därför av ett ansvar för att kunskapen om yxor, yxanvändning och yxtillverkning bevaras samt förs vidare till kommande generationer.

För att förstå funktion och användningsområde krävs kunskap. Kunskap som i viss mån kan anskaffas, men ofta är det kunskap som funnits men som gått förlorad.

Vi på Gränsfors Bruk strävar därför hela tiden efter att samla på oss så mycket kunskap om yxor som vi bara kan, för att sen förmedla den kunskapen vidare till andra.

Ett sätt är att bjuda in och ha en kontinuerlig dialog med smides-, timrings- och yx-intresserade. Ett annat sätt är att ha ett yxmuseum där vi samlar yxor från olika tider och olika platser. Ett tredje sätt är med hjälp av Yxboken som följer med varje yxa, där vi försöker förmedla vår kunskap om yxor och yxanvändning till dig som användare.

Oavsett hur vi förmedlar kunskapen vidare till nästa generation så anser vi att det är vår skyldighet att värna om vårt kulturarv som sträcker sig över en miljon år tillbaka i tiden.