olika_yxmodeller

Timringsverktyg

Timmermannens verktyg har utvecklats under många tusen år. Tradition, klimat och träslag har gjort att dessa verktyg varierar från land till land. Det var förr vanligt att bysmeden tillverkade verktyg efter beställning från timmermannen på orten. Regionala variationer blev av naturliga skäl därför stora. I Sverige förekom i början av 1900-talet bl.a. en stor variation av bilor. Ordet Bila är en benämning på yxor som används för att hugga ytor plana, till exempel då man vill göra fyrkantiga bjälkar av runda stockar, s.k. bilning.

Bilorna fanns som regel i 4-5 olika eggbredder, som vi numera kallar egglängd, och såldes alltid utan skaft. Bilor och yxor var timmermannens viktigaste verktyg, även om andra verktyg som t.ex. Bandkniv, Knutyxa, Timmerhake och Timmerdrag också användes flitigt.

Även idag finns det en stor variation av olika timringsverktyg. Både tyngden, längden samt från vilken tidsepok verktygen härstammar från skiljer sig mycket mellan de olika verktygsmodellerna. En bila beskrivs utifrån bilans modell (form), eggens slipning samt skaftets vinkel i förhållande till eggen. Viktigt är även eggens längd, bilans vikt (som numera anges med skaft) samt längden på skaftet.

Gränsfors timrings- och slöjdverktyg är speciellt framtagna för att användas vid timring av till exempel hus samt slöjdning och skulptering i trä.

Yxorna och verktygen är framtagna i samarbete med olika timmermän och slöjdare. Samtliga yxors form är utformade för att passa en specifik funktion, där en mycket stor variation finns i smidets utformning och slipning.

Gamla verktyg har varit förebild för de modeller som Gränsfors Bruk idag tillverkar, men de har modifierats och utvecklats i samarbete med specialister och yrkesmän för att passa dagens behov.