olika_yxmodeller

Herdeyxan

En herdeyxa är en lätt yxa med ett lång och rakt träskaft på ungefär en meter, ofta med en metallknopp längst ned. Skaftet var ofta graverat eftersom dess ägare, herden, hade gott om tid till att göra sitt yxskaft vackert. Många gamla sparade herdeyxor ses som riktiga konstverk. Yxhuvudet, med en nacke som kan användas som hammare, är format för att passa bekvämt i handen så att yxan också kan användas som käpp (i likhet med en bergsmansyxa och äldre modeller av isyxa).

På 900-talet använde ungerska krigare lätta yxor på långa skaft, så kallade Fokos. Innan dem hade även bulgarer använt en liknande typ. Från 1400-talet togs herdeyxan till Centraleuropa från dagens Rumänien. Dessa användes främst av herdar som mångsidiga verktyg, både som en liten yxa, en kompletterande hammare och även en käpp. Även om yxan inte kunde användas för att hugga ner stora träd, var den bra för mindre grenar. I Slovakien och Polen, var herdeyxan oskiljaktiga verktyg av slovakiska och polska herdar, tillsammans med tunga dekorativa remmar.