Varukorg

Yxboken – En gammal vän i ny kostym

Från och med den 20 september kommer samtliga av Gränsfors Bruks yxor att skickas tillsammans med en ny uppdaterad yxbok. Den nya yxboken har tagit ett ordentligt avstamp i den gamla, men den har blivit kompletterad med nya texter och nya bilder. Som ni kommer märka kommer den även att vara tjockare då den kommer täcka tre olika språk – svenska, engelska och tyska.

Under en övergångsperiod kommer det att säljas yxor både med den gamla och den nya yxboken. I den gamla finns ett garantikort som vi nu valt att plocka bort. Detta behöver du inte skicka in, istället gäller nu ditt inköpskvitto som garanti för yxan.

Valet att plocka bort garantikortet beror dels på att vi vill minska vår miljöbelastning genom att undvika onödig posthantering, dels att vi vill underlätta hanteringen för dig som konsument.

Har du redan skickat in ditt garantikort så gäller det och du behöver inte vidta några andra åtgärder.

Själva garantin för yxorna är dock precis samma som tidigare.
Läs mer om våra garantivillkor här