Produktförändring – Borttagning av stålkil

Under 2016 undersökte vi om vi eventuellt kunde ta bort stålkilen som användes när vi satte ihop skaftet med yxhuvudet. Motiveringen till detta var att vi först och främst värnade om personen som tillverkade yxorna, då det slet onödigt mycket på kroppen att sätta fast stålkilen, men att vi även strävade efter att inte använda mer material och resurser än nödvändigt.

Efter många testar på flertalet yxor samt intervjuer med användare, beslutade vi då att ta bort stålkilen på ett urval av våra yxor.

Vi har nu valt att gå vidare med detta på samtliga yxor, med undantag för klyvyxorna, och vi kommer därför att upphöra med att använda stålkilen vid skaftning.

Vi har inte fått några indikationer på att förändringen som gjordes under 2016 har påverkat yxornas kvalitet eller funktionalitet.

Vi kommer fortsätta att använda stålkilen på våra klyvyxor då det används betydligt mer kraft vid användandet av dessa yxor. Vi ser det då som en extra säkerhet.

Under en övergångsperiod kommer vi att leverera yxor med och utan stålkil.