Produkter

I över 100 år har Gränsfors Bruk tillverkat och utvecklat yxor. Varje yxa är specifikt framtagen för att fylla en viss funktion där hög kvalitet och användningsområde alltid har varit i fokus. Stor kraft har även lagts ned på att producera yxor utifrån ett miljöperspektiv, utan onödig förbrukning av naturens resurser.

Gränsfors Bruks yxor är indelade i fem olika kategorier, utifrån vilket användningsområde yxan ska användas. De fem kategorierna är: Skogsyxor, Klyvyxor, Timrings- och slöjdverktyg, Dubbeleggade yxor samt Historiska yxor.