5dagar

Smideskurs – Yxverktyg

9 500 kr

För att kunna smida en yxa krävs det en del olika verktyg, i denna kurs lär du dig mer om yxsmidet samt hur du tillverkar och använder verktygen som behövs. Du får smida två don – ett för att öppna ögat på yxhuvudet och ett för att forma det. För att smida en yxa behöver du även tillverka två tänger och en sätthammare. Kursen avslutas med att du smider en yxa med hjälp av dina redan egentillverkade verktyg. Denna kurs är förberedande för Smideskurs – Att smida en skäggyxa. Förkunskap motsvarande grund och fortsättningskurs i järnsmide rekommenderas.

Datum:
10 – 14 augusti

Frågor eller anmälan skickas till courses@gransfors.com, alternativt via knappen nedan.
Det vi behöver är, förutom vilken eller vilka kurser du vill delta i, namn, adress, telefon och mejl samt eventuellt extra information om enskilt boende och särskild mat.
Efter kursanmälan skickas en bekräftelse tillsammans med information och faktura.

För leverans utanför Sverige byt språk