5dagar

Smideskurs – Yxverktyg

Från: 9500 kr

För att kunna smida en yxa krävs det en del olika verktyg, i denna kurs lär du dig mer om yxsmidet samt hur du tillverkar och använder verktygen som behövs. Du får smida två don – ett för att öppna ögat på yxhuvudet och ett för att forma det. För att smida en yxa behöver du även tillverka två tänger och en sätthammare. Kursen avslutas med att du smider en yxa med hjälp av dina redan egentillverkade verktyg. Denna kurs är förberedande för Smideskurs – Att smida en skäggyxa. Förkunskap motsvarande grund och fortsättningskurs i järnsmide rekommenderas.

Datum för 2020 kommer att publiceras inom kort.