5dagar

Smideskurs – Damask

10 950 kr

Förkunskaper motsvarande Smideskurs – Grund krävs. Med hjälp av kursledaren får du via förlagor och anvisningar steg för steg inblick i Damasksmidets konst och metoder, även kallat mönstervällning. Detta är nämligen vad kursen handlar om – att med vällteknik och lager på lager skapa olika mönster i stålet samt lära sig att kontrollera och styra mönster i materialet. I kursen lär du dig att blanda olika stål; kolstål, nickelstål, olegerat stål och ren nickel samt får en förståelse för materialets egenskaper och vilket material som ska väljas beroende på vilket mönster man vill skapa, men även vad man tänkt att använda stålet till för typ av föremål. Vällteknik används inte endast för att skapa vackra mönster utan också för att skapa en unik sammansättning av olika material utifrån smedens önskemål.

Målsättning med kursen är tillverkning av grundmaterialet Damask och att lära sig tekniken för hur det skapas. Under kursen kommer det finnas utrymme för att smida något av det egentillverkade Damaskstålet som exempelvis knivar, smycken etc. för att pröva hur materialet fungerar samt härdning, polering och etsning. Det finns även utrymme för egna idéer under kursen.

Se datum och tillgängliga kurser här

Kursprogram Gränsfors Bruk, 2021 – Sv

Frågor eller anmälan skickas till courses@gransfors.com, alternativt via knappen nedan.
Det vi behöver är, förutom vilken eller vilka kurser du vill delta i, namn, adress, telefon och mejl samt eventuellt extra information om enskilt boende och särskild mat.
Efter kursanmälan skickas en bekräftelse tillsammans med information och faktura.

För leverans utanför Sverige byt språk