Skäggyxa med skaftholk

5920 kr

Gränsfors Bruks Skäggyxa med skaftholk är en Nordeuropeisk yxmodell från tidigt 1100-tal. Karaktäristiskt för modellen är den breda och lätt rundade eggen samt den kraftiga skaftholken för en bra infästning av skaftet. Skaftholken blev populär under slutet av vikingatiden och utvecklades ur den äldre tvåflikiga skäggyxan. Modellen användes troligen som handvapen, men var också ett lämpligt verktyg inom ett flertal områden så som fällning av timmer, vedhuggning, kvistning samt snickeriarbeten.

Gränsfors Bruks Skäggyxa med skaftholk är traditionellt handsmidd genom att blötjärn hettats upp vid kolässja för att sen bearbetas med hammare och städ. Yxan smids enligt gamla traditioner av järn, istället för kolstål, men med ett ivällt kolstål i eggen. Det är en mycket komplex och tidskrävande process som ofta innefattar upp till 100 värmningar och flera tusen hammarslag.

Även om det tillverkades kolstål i Sverige vid den tidpunkten så var det sällsynt, extremt dyrbart och tillverkades i mycket små volymer. Kolstålet togs därför istället oftast med till norden av nordmän som varit vikingar österut. Med tanke på dess höga pris och låga utbud användes kolstål vanligtvis endast i själva eggen när yxan smiddes och inte för hela yxhuvudet, vilket gjorde att fler yxor kunde smidas med det dyrare kolstålet.

För att visuellt visa skillnaden mellan järnet och kolstålet vid eggen så etsas Skäggyxan. Etsningen är en kvalitetsstämpel på att yxan är laminerad och gjord korrekt, helt enligt gamla traditioner. Oxiden som bildas vid etsningen försvinner succesivt allt eftersom yxan börjar användas.

Skäggyxan levereras med ett skaft att hickory som är behandlat med linolja och bets för att få en vacker patina. Yxan levereras även med ett extra tjockt specialanpassat sytt vegetabilgarvat läderskydd.

Gränsfors Bruks Skäggyxa produceras i mycket små serier, därav stämplas yxan med ett serienummer, tillverkningsår samt smedens stämpel. Yxan erhåller 20 års garanti. Vi kan dock inte garantera en returprodukt med tanke på att yxan tillverkas i en begränsad upplaga. Om ersättningsprodukt inte finns tillgänglig återfås därför istället full återbetalning.

Gränsfors Bruks Skäggyxa med skaftholk smids av Fredrik Thelin. Fredrik har jobbat som professionell smed i över 25 år och har gjort sin grundutbildning på Gränsfors Bruk. Under åren har Fredrik haft ett nära samarbete med Gränsfors Bruk, med fokus på yxor, brukssmide och som kursledare för smideskurserna. Han är även grundare och mästersmed i NorrHälsinge Järnsmides Gille.

Artikelnr 511
Vikt

1,3 kg

Längd med skaft

69 cm

Eggskydd

Vegetabilgarvat läder

Endast 1 kvar i lager