,

Gränsfors Timmerhake

750 kr

Gränsfors Timmerhake används för att fixera timmerstockar mot varandra vid timring. Timmerhakens spetsar är ställda 90 grader mot varandra, för att få bästa möjliga grepp. Timmerhaken är handsmidd i en koksässjas eld med hammare och städ och är framtagen tillsammans med timmermän som är vana att bygga hus från stock till färdig stuga. Timmerhaken är därför ett uppskattat verktyg som ofta används vid Gränsfors Bruks timringskurser.

Gränsfors Timmerhake smids av kvalificerade smeder i NorrHälsinge Järnsmides Gille.
Gillets grundare och mästersmed Fredrik Thelin, har jobbat som professionell smed i över 25 år och har gjort sin grundutbildning på Gränsfors Bruk. Under åren har Fredrik haft ett nära samarbete med Gränsfors Bruk, med fokus på yxor, brukssmide och som kursledare för smideskurserna.

Artikelnr 488-2
Längd:

ca 46 cm

I lager

För leverans utanför Sverige byt språk

Tillbehör