Gränsfors Timmerbila, modell 1900

2900 kr

Gränsfors Timmerbila, modell 1900 har traditionell form och är lämplig för bilning av stockar och plankor, exempelvis vid timring av hus. Bilan skiljer sig mycket beroende på smidets utformning, slipning samt skaftvinkel.

Bilans slipning finns i tre olika varianter. Som regel är bilan slipad på bägge sidor av eggen (knivslipad). Den dubbelsidigt slipade bilan används ofta till knuthalsning, men också för all sorts bilning av timmer och plank. Yxan kan även specialbeställas slipad endast på ena sidan (saxslipad). På en saxslipad yxa är den sida av bilan som inte har slipad eggfas som regel helt plan och utgör höger sida av eggen. Vänster sida av eggen utgör den sidan som är slipad. Den plana sidan av yxan är mer ”aggressiv” och används när stocken ska vara riktigt slät och används bland annat för längskantning av timmer. Den motsatta sidan används istället när stocken ska ha ett litet ”vågmönster” och därmed inte vara lika slät. Omvänd saxslipning kan även förekomma, viket är rena motsatsen till saxslipning.

Bilans vinkel på skaftet finns i tre olika varianter. Bilan är som regel rakställd vilket innebär att bladet är parallellt med skaftet. Bilan kan även specialbeställas med bladet vinklat åt höger (högerställd) eller åt vänster (vänsterställd). När bladet är vinklat åt höger eller vänster, kommer skaftet och händerna en bit från arbetsstycket när användaren bilar. Då minskar risken för att händerna kan slås mot arbetsstycket. För att veta om yxan är höger eller vänsterställd, håll yxan med huvudet uppåt och skaftet nedåt med nacken mot dig. Om eggen lutar åt höger är yxan högerställd och om den lutar åt vänster är den vänsterställd.
Yxan levereras med eggskydd.

Artikelnummer
Längd med skaft

54 cm

Vikt

1 kg

Eggskydd

Vegetabilgarvat läder

För leverans utanför Sverige byt språk

Tillbehör