Smideskurs – Yxverktyg

Art.no: N/A

Förkunskaper motsvarande Smideskurs – Grund rekommenderas. I denna kurs lär du dig tillverka smidesverktyg och stålade eggverktyg med traditionella metoder (ässja, hammare och städ).

  • Kurspris: 9500 kr inklusive moms
  • Längd: 5 dagar
  • Kursdatum: 5 – 9 augusti 2019
  • Kursinnehåll: Praktisk undervisning inklusive material, lunch, kaffe & middag.

Produktbeskrivning

För att kunna smida en yxa krävs det en del olika verktyg, i denna kurs lär du dig mer om yxsmidet samt hur du tillverkar och använder verktygen som behövs. Du får smida två don – ett för att öppna ögat på yxhuvudet och ett för att forma det. För att smida en yxa behöver du även tillverka två tänger och en sätthammare. Kursen avslutas med att du smider en yxa med hjälp av dina redan egentillverkade verktyg. Denna kurs är förberedande för Smideskurs – Att smida en skäggyxa. Förkunskap motsvarande grund och fortsättningskurs i järnsmide rekommenderas.