Slipkurs

Art.no: N/A

Slipkursen ges av läraren Olaf Ljung. Olaf är en duktig timmerman som förutom svenska även talar tyska och engelska. All undervisning erbjuds därför på tre språk vid behov/önskan. När Olaf inte har kurser i timring eller slipning, bygger han miljövänliga hus i egen regi.

  • Längd: 1 dag
  • Kursdatum: Denna kurs ges ej under 2016
  • Kursinnehåll: Praktisk undervisning inklusive material, lunch och kaffe

Produktbeskrivning

Slipkursen ges av läraren Olaf Ljung. Olaf är en duktig timmerman som förutom svenska även talar tyska och engelska. All undervisning erbjuds därför på tre språk vid behov/önskan. När Olaf inte har kurser i timring eller slipning, bygger han miljövänliga hus i egen regi. Slipkursen ges i direkt anslutning till timringskurserna, men alla kan anmäla sig! Kursen pågår under loppet av en dag.

Kursinnehåll:

  • Slipningens olika faser, grov- och finslipning
  • Bryning och strigling
  • Olika eggar och dessas sliptekniker
  • Redskap vid slipning