Timringskurser

Kursdeltagarna får tillsammans med kursledaren lära sig hur timring går till från stock till färdig stuga. Deltagarna får möjlighet att testa och använda olika timmerbilor, yxor och traditionella redskap för timring. Det ges även utbildning i användning av modern utrustning för sågning och fräsning av stockar till timmerhus.

Kursen använder läroböckerna ”Från stock till stuga” av Sven-Gunnar Håkansson och ”Knuttimring” av Jan-Ove Jansson.

Minimiålder för kursdeltagare är 16 år.


Produkter