Smideskurser

I den välutrustade kurssmedjan har många genom åren fått sin första inblick i varmsmidets fascinerande värld. Undervisningen sker normalt på svenska, men undervisning på engelska kan erbjudas.

Minimiålder för kursdeltagare är 16 år. Ta med oömma kläder och egen utrustning om så önskas. Vid smideskurserna tillhandahålls handskar, hörselskydd, glasögon och förkläde.


Produkter