Slipkurser

Slipkursen ges av läraren Olaf Ljung. Olaf är en duktig timmerman som förutom svenska även talar tyska och engelska. All undervisning erbjuds därför på tre språk vid behov/önskan. När Olaf inte har kurser i timring eller slipning, bygger han miljövänliga hus i egen regi. Slipkursen ges i direkt anslutning till timringskurserna, men alla kan anmäla sig! Kursen pågår under loppet av en dag.


No articles found.