Företagsansvar

Allt som produceras kräver resurser och alla dessa resurser tär mer eller mindre på vår miljö. Hur och vad vi gör, vad vi tar, och vad vi förstör är egentligen en kombination av miljömässigt ansvarstagande, etiskt ansvarstagande och socialt ansvarstagande. Vi har ett gränslöst ansvar för det totala.

Gränsfors Bruk anser att produktens kvalitet och livslängd är en mycket viktigt bit av detta ansvar. En bra produkt, som man rätt lär sig använda och vårda, får sannolikt en ökad livslängd. En ökad produktlivslängd gör att vi bland annat:

  • tar mindre av naturens resurser; minskad förbrukning av råvaror och energi
  • förstör mindre; genererar mindre avfall
  • behöver göra mindre; får tid att göra annat som känns viktig eller njutbart

Gränsfors Bruk har som ett av sina mål att göra bra produkter som har mycket lång livslängd. Som ett bevis på detta och för att det inte ska finnas någon tvekan om att vi tar vårt ansvar, lämnar Gränsfors Bruk 20 års garanti på yxorna. Produktionen och val av material ska även utgå från ett miljöperspektiv och vara bra både för den anställde samt för slutanvändaren.