Tilvirkning

Tillverkning

Smedene ved Gränsfors Bruk har samarbeidet med formgiver Hans Erik Persson om å lage økser med form og funksjon fra gammel, ofte glemt kunnskap, som er tilpasset til dagens hugging på mindre skala. Det har blitt lagt vekt på å produsere økser med hensyn til miljøet, uten å bruke mer av naturens ressurser enn nødvendig.

Alle økser som er produsert ved Gränfors Bruk, er smidd for hånd. Vi har eliminert all akkord, slik at smeden kan ta den tiden som trengs for å smi en god øks, og dette fjerner behovet for unødvendig etterarbeid. Etterarbeid som vanligvis går ut på å skjule svakheter i smiingen. Det er noe som skiller Gränfors Bruks økser fra samlebåndsproduserte økser. På Gränsfors Bruk får smedhåndverket ta den tiden som trengs.

Vi trenger ikke å grovslipe, finslipe eller polere øksehodene, bortsett fra selve eggen. Øksene trenger heller ikke maling eller lakk. Vi fester ikke skaftet med miljøskadelig epoksylim, men med en tradisjonell trekile. Det er ikke bare bedre for miljøet, men også for den som jobber med skaftingen. Eggbeskytteren som følger med Gränsfors økser er laget av vegetabilsk garvet skinn.

Tilvirkningen av økser ved Gränsfors Bruk bygger på fem grunnleggende prinsipper:

1. En øks blir bare så god som summen av yrkeskunnskapen hos de som har smidd, slipt og skaftet øksen. Alle økser vi tilvirker er laget av menneskehender. Alle disse menneskene fortjener stor respekt og erkjennelse for sin yrkesutøving. Uten dem hadde ikke bedriften eksistert.

2. Mer fornuftig produksjon krever mindre naturressurser og gir bedre kvalitet og lengre produktlevetid. Lengre produktlevetid bidrar til å redusere ressursforbruket og avfallsmengden.

3. Alt som ikke er nødvendig i tilvirkningen, bør fjernes. Vi har eliminert unødvendig sliping, pussing, maling og skafting med epoksylim. Dette gir bedre arbeidsmiljø, lavere energiforbruk og mindre innvirkning på naturen.

4. Vi har et ubegrenset ansvar for “resultatet av virksomheten“. Arbeidsmiljø, produktansvar og hensyn til naturen er noen områder som er underlagt dette. Medmenneskelighet, etikk og estetikk er også svært viktige faktorer.

5. God kunnskap om et produkt øker produktets verdi og levetid. Derfor trenger øksebrukerne informasjon. Det får de via Yxbokan, kurs og Gränsfors Yxmuseum.


Smiing

En unik stållegering med høyt karboninnhold varmes til rundt 1200 °C. Ved den temperaturen har stålet en rødgul farge. Smeden klipper av en bit med glødende stål og bearbeider den i en presse. Pressen slår med rundt 80 slag per minutt, og hvert slag har en trykkraft på rundt 180 tonn. Smeden bearbeider det varme stålet raskt og profesjonelt, og sakte forvandles den firkantede stålstykket til et ferdig øksehode.

Smeden avslutter med å stemple inn Gränsfors Bruks logo og sine egne initialer i øksehodet. Initialene indikerer at øksen er godt håndverk, og dermed godkjent av smeden. Det godkjente øksehodet henges deretter opp til avkjøling.

Vi smir økser på Gränsfors Bruk

AS – Anders Strömstedt
BK – Kahsai Beyene
CS – Christian Sjölund
EB – Erik Blixt
EE – Emil Bohjort Engberg
ES – Erik Sjöström
EW – Eseyas Brhane
JB – Jonas Berglund
JL – Jesper Lindström
LH – Linus Hejmer
MB – Mattias Blixt
MF – Martin Forslund
MS – Mikael Sundberg
TT –  Tobias Thelin
YT – Yohannes Tsegai

Vi har jobbet med å smi økser på Gränsfors Bruk 

AM – Anders Magnusson
CK – Claudia Kowalek
CM – Christoffer Malm
DF – David Faxby
DG – Daniel Gräntz
DP – Domingo Gas Pallarés
HD – Henrik Danielsson
HF – Håkan Frank
JE – Joakim Eriksson
JH – John Hårdsten
JMH – Jessica Mona Hassel
KB – Kyle Benkwitz
LP – Lennart Pettersson
MH – Marcus Hulin
MM – Mattias Mattsson
KS – Kjell-Åke Sjölund
LE – Lars Enander
PJA – Paul James Alford
PH – Patrik Hansson
RA – Rune Andersson
UN – Ulrik Nilsson
US – Ulrika Stridsberg


Grovsliping, herding og temperering

Etter smiingen grovslipes øksens egg. Resten av øksehodet forblir ubehandlet. Etter grovslipingen herdes eggen ved å varme den opp til 820 °C, og deretter kjøle den raskt ned i kaldt vann. Herdingen gjør stålet hardere. Etter herdingen er materialet mye hardere, men også betydelig sprøere.

For å få bort spenninger i stålet som oppstår under smiingen og herdingen, må stålet tempereres. Temperering innebærer at øksene ligger 60 minutter i en ovn på 195 °C. Dette reduserer spenninger i stålet som oppsto under smiingen og herdingen. Hvor hardt stålet er, avhenger først og fremst av stålets karboninnhold, men også av tempereringstemperaturen.

Som alternativer til kjøling i vann kan man kjøle med olje eller bly. Gränsfors Bruk bruker vann til kjøling, siden det er det mest miljøvennlige alternativet.

Vi jobber med grovsliping på Gränsfors Bruk

Bert-Ove Andersson
Janne Mattsson
Glenn Markusson
Kristian Andersson
Erik Hansson
Erik Hedström
Tommy Jonsson


Tromling og finsliping

Etter grovslipingen, herdingen og tempereringen tromles øksehodet sammen med små keramikkuler. Tromlingen fjerner smieslagg som kan ha lagt seg på øksens overflate under smiingen, og gjør overflaten mer motstandsdyktig mot rust.

Etter tromlingen kontrolleres stålets hardhet, slik at det ikke er for hardt eller for mykt. Kantene på øksens egg kontrolleres med en slagtest for å forsikre at det ikke har oppstått noen sprekkdannelser i stålet. Alt dette gjøres for å være sikker på at smiingen, herdingen og tempereringen har blitt gjort skikkelig, og at øksen tilfredsstiller våre strenge kvalitetskrav.

Til slutt finslipes og poleres økseeggen, slik at den blir skikkelig skarp.

Vi jobber med tromling och finslipning på Gränsfors Bruk

Bert-Ove Andersson
Janne Mattsson
Glenn Markusson
Kristian Andersson
Erik Hansson
Erik Hedström
Tommy Jonsson


Skaftning

Når øksen har blitt finslipt, duppes øksehodet i en vannavvisende og rustbeskyttende olje. Når oljen har tørket, skaftes øksen. Skaftet trykkes inn i øksehodet med en hydraulisk presse.

Gränsfors Bruks skaft består av treslaget hickory. Hickory er svært godt egnet for økseskaft, siden det er både sterkt og fleksibelt med lange fibre.

Vi jobber med skafting på Gränsfors Bruk

Katarina Larsson
Rose-Marie Jansson
Ida Snell
Stefan Woxberg
Saeed Karimizadeh


Kvalitetskontroll

KvalitetskontrollAlle økser fra Gränsfors Bruk har en garanti på 20 år*. Alle økser kvalitetskontrolleres før de forlater fabrikken, slik at vi er helt sikre på at det ikke er noe feil med dem.

Når kvalitetskontrollen er gjennomført, utstyres øksen med en eggbeskytter av vegetabilsk garvet skinn, og et eksemplar av Yxboken legges ved.

(*Garantien forutsetter at øksen blir brukt riktig).

Vi jobber med kvalitetskontroll på Gränsfors Bruk

Rose-Marie Jansson
Ida Snell
Patrik Hansson