Produkter

Gränsfors Bruk har laget og utviklet økser i over 100 år. Hver øks er spesielt utviklet for å passe til en bestemt funksjon, og høy kvalitet og bruksområde har alltid vært i fokus. Vi har jobbet hardt for å produsere økser på en miljøvennlig måte, uten å bruke mer av naturens ressurser enn nødvendig.

Gränsfors Bruks økser er delt inn i fem ulike kategorier ut fra bruksområde. De fem kategoriene er: Skogsøkser, Klyveøkser, Tømrings- og snekkerverktøy, Toeggede økser og Historiske økser.