Yxboken

Art.no: N/A

Informasjon er viktig. For å gi mer informasjon om økser, og om virksomhetens filosofi og verdier, har Gränfors Bruk laget Yxboken. Boken beskriver blant annet virksomhetens filosofi, ulike øksemodeller, hvordan vi produserer økser og hvordan øksene skal brukes og skaftes.

Yxboken følger med alle økser som produseres av Gränsfors Bruk, og for øyeblikket finnes den på åtte språk.

Produktbeskrivelse

Informasjon er viktig. For å gi mer informasjon om økser, og om virksomhetens filosofi og verdier, har Gränfors Bruk laget Yxboken. Boken beskriver blant annet virksomhetens filosofi, ulike øksemodeller, hvordan vi produserer økser og hvordan øksene skal brukes og skaftes.

Yxboken følger med alle økser som produseres av Gränsfors Bruk, og for øyeblikket finnes den på åtte språk.