Gränsfors Tømmerbile, modell 1900

Art.no: 480

Gränsfors Tømmerbile, modell 1900 har tradisjonell form og passer bra til å utforme stokker og planker til husbygging og lignende. Bilen har unik utforming på hodet og bladet, og skaftvinkelen er ganske uvanlig.

  • Art nr: 480.
  • Skaftlengde: 51 cm
  • Vekt: 1,6 kg
  • Eggbeskytter av vegetabilsk garvet skinn

Produktbeskrivelse

Gränsfors Tømmerbile, modell 1900 har tradisjonell form og passer bra til å utforme stokker og planker til husbygging og lignende. Bilen har unik utforming på hodet og bladet, og skaftvinkelen er ganske uvanlig.

Bilens hode i forhold til eggen finnes i to varianter. Det vanligste er at øksens blad er sentrert i forhold til hodet og øyet. Men det går også an å spesialbestille en variant hvor øksens blad ikke er sentrert i forhold til hodet, slik at bilen kan skjære langs stokken uten at selve øksehodet kommer borti stokken.

Bilen kan leveres slipt på tre ulike måter. Vanligvis er bilen slipt på begge sider av eggen (knivsliping). Den dobbeltsidig slipte bilen brukes ofte til lafting, men også til all slags utforming av stokker og planker. Øksen kan dessuten spesialbestilles med sliping på kun den ene siden, såkalt saksesliping. På en sakseslipt øks er den ene siden av bilen, den som ikke har slipt eggfas, som regel helt plan. Dette er høyre side av eggen. Venstre side av eggen er den siden som er slipt.  Den plane siden av øksen er mer “aggressiv”, og brukes når en stokk skal være helt slett. Denne siden brukes blant annet ved kanting av tømmer. Den motsatte siden brukes når stokken gjerne skal ha litt struktur, og helst ikke skal være helt slett. Bilen kan også fås med speilvendt saksesliping.

Bilens vinkel på skaftet finnes i tre ulike varianter. Bilens blad er vanligvis helt parallell med skaftet. Den kan også spesialbestilles med bladet vinklet mot høyre (høyrestilt) eller venstre (venstrestilt). Når bladet er vinklet mot høyre eller venstre, kommer skaftet og hendene et stykke unna materialet. Dette reduserer risikoen for at hendene slås mot arbeidsstykket. Hvis du lurer på om øksen er høyre- eller venstrestilt, holder du øksen med hodet opp og skaftet ned, med nakken vendt mot deg. Hvis eggen er vinklet mot høyre, er øksen høyrestilt, og hvis den er vinklet mot venstre, er den venstrestilt.