Toeggede økser

Fra midten av 1800-tallet til motorsagen tok over i skogbruket på midten av 1900-tallet, ble toeggede økser, “Double-Bitted Axes”, først og fremst brukt av skogsarbeidere i Canada og USA. Fordelen ved den toeggede øksen for skogsarbeideren var at den kunne slipes ulikt på de to eggene. Dermed trengte skogsarbeideren bare å ta med seg én øks for å ha to egger med seg.

Som regel var den ene eggen tynnslipt for felling, mens den andre var litt tykkere for å brukes til kvisting. Den toeggede øksen ble så vanlig at den fortsatt er et symbol for den profesjonelle skogsarbeideren i Nord-Amerika. De nordamerikanske skogsarbeiderne jobbet og bodde ofte langt unna befolkede områder i mange måneder i strekk. Fritidsaktiviteter var mangelvare, så hvis de hadde lite å gjøre, kunne de more seg med å kaste blink på stokker.

I dag er det uvanlig å bruke den toeggede øksen i skogen. Den blir først og fremst brukt til en morsom fritidsaktivitet – øksekasting, hvor den toeggede øksen kastes mot en målskive. Både SM og NM i øksekasting arrangeres blant annet av Svenska Yxkastarförbundet.

Alle toeggede økser kommer med en eggbeskytter av vegetabilsk garvet skinn og et eksemplar av Yxboken.


Products