Tømringskurs

Sammen med kurslederen får kursdeltakerne lære om tømring, fra stokk til ferdig hus. Deltakerne får mulighet til å teste og bruke ulike tømmerbiler, økser og tradisjonelle tømringsverktøy. De får også lære om bruk av moderne utstyr for saging og fresing av stokker til tømmerhus.

Kursene bruker lærebøkene «Från stock till stuga» av Sven-Gunnar Håkansson og «Knuttimring» av Jan-Ove Jansson.

Deltakere må være minst 16 år.

Products