Ansvarlig virksomhet

Alt som produseres, krever ressurser, og alle disse ressursene er i varierende grad en belastning på miljøet. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det, hva vi tar og hva vi ødelegger er egentlig en kombinasjon av miljømessig, etisk og sosialt ansvarbevissthet. Vi har et ubegrenset ansvar for summen av dette.

Gränfors Bruk mener at produktenes kvalitet og levetid er en svært viktig del av dette ansvaret. Et godt produkt som man lærer seg å bruke og vedlikeholde, vil ha lang levetid. En lang produktlevetid gjør at vi blant annet:

  • tar mindre av naturens ressurser, reduserer forbruket av råvarer og energi
  • ødelegger mindre, genererer mindre avfall
  • trenger å gjøre mindre, får tid til å gjøre andre ting som er viktige eller givende

Gränsfors Bruk har som et av sine mål å lage gode produkter som har lang levetid. For å bevise dette, og for at det ikke skal være noen tvil om at vi tar ansvar, gir Gränsfors Bruk 20 års garanti på økser. Produksjonen og materialene skal være miljøvennlige, og de skal være bra både for den ansatte og sluttbrukeren.