Vedlikehold

Øksen bør oppbevares på et tørt sted, men ikke så tørt at skaftet kan tørke inn og krympe inni øksehodet. Pass på at eggen og eggbeskytteren ikke er våte når beskyttelsen settes på øksen. Smør gjerne inn eggen med litt fett eller olje, for eksempel symaskinolje, hvis du ikke har tenkt å bruke øksen på en god stund. Økser som ikke er oljet, kan ruste.

Yxans skötsel

Økser er smidde for å hugge eller klyve med. Det er kun Sleggeøksen som har en nakke som er kraftig nok til å slå med. Ikke bruk andre økser som slegge eller kile. Hvis du slår for hardt på eller med øksens nakke, kan øksens øye bli deformert eller sprekke.

Skaft som er festet med trekile eller lim kan løsne hvis økseskaftet ikke er tørket godt nok på forhånd.* Kontroller regelmessig at økseskaftet sitter skikkelig fast i øksehodet.

* Alle økser fra Gränsfors Bruk har økseskaft som er tørket skikkelig på forhånd.