Øksekasting

Fra midten av 1800-tallet til motorsagen tok over i skogbruket på midten av 1900-tallet, ble toeggede økser, “Double-Bitted Axes”, først og fremst brukt av skogsarbeidere i Canada og USA. Fordelen ved den toeggede øksen for skogsarbeideren var at den kunne slipes ulikt på de to eggene. Dermed trengte skogsarbeideren bare å ta med seg én øks for å ha to egger med seg.

Som regel var den ene eggen tynnslipt for felling, mens den andre var litt tykkere for å brukes til kvisting. Den toeggede øksen ble så vanlig at den fortsatt er et symbol for den profesjonelle skogsarbeideren i Nord-Amerika. De nordamerikanske skogsarbeiderne jobbet og bodde ofte langt unna befolkede områder i mange måneder i strekk. Fritidsaktiviteter var mangelvare, så hvis de kjedet seg, kunne de more seg med å kaste blink på stokker.

I dag er det uvanlig å bruke den toeggede øksen i skogen. Den blir først og fremst brukt til en morsom fritidsaktivitet – øksekasting, hvor den toeggede øksen kastes mot en målskive. Både SM og NM i øksekasting arrangeres blant annet av Svenska Yxkastarförbundet.

Kasttavla-vid-vatten


Konkurranseregler

Det er kun det fremste øksebladet som markerer et treff på målskiven, og øksen må sitte fast på skiven. Det fremste øksebladet trenger bare såvidt å være borti linjen mellom to ringer for at den høyeste poengsummen teller. Vinneren er den som har høyest poengsum etter tre kast.

Yxkastning 1

1: Avstand fra kastelinjen til målskiven = 6,1 m (20′)
2: Høyde  = 1,5 m (60”)
3: Fremste økseblad
4: Bakerste økseblad

 

Yxkastning 2 Yxkastning 3
Kasteøks
1: Lengde  = minst 610 mm (24”)
2: Egg = Maks. 152 mm (6”)
3: Vekt = minst 1134 g (2 1/2 lb) inkl skaft
Målskive
1: Flate  = 50 mm
2: Diameter  = 450 mm (18”)

 

§ 1 Øksekasting utføres med toegget øks mot en målskive av tre. Maksimums- og minimumsmålene for den toeggede konkurranseøksen vises i figuren ovenfor.

§ 2 Avstanden fra utkastlinjen til målskivens midtpunkt skal være 6,1 m (20 fot).

§ 3 Kasteren må ikke tråkke over utkastlinjen før øksen har truffet eller bommet på målskiven. Dette bør kontrolleres av en linjedommer. Hvis kasteren tråkker over, gis det 0 poeng for kastet.

§ 4 Det fremste øksebladet er det bladet som peker mot målskiven idet kasteren slipper øksen.

§ 5 Bare det fremste øksebladet til den toeggede øksen kan markere et treff på målskiven. Øksen må sitte fast i målskiven for at kastet skal være poenggivende. (Ved tradisjonelt utkast peker økseskaftet vanligvis ned mot bakken ved godkjent treff.)

§ 6 Det fremste øksebladet trenger bare såvidt å være borti linjen mellom to ringer for at den høyeste poengsummen teller.

§ 7 Det bakerste øksebladet skal ikke være borti målskiven. Hvis det bakerste øksebladet er borti målskiven, gis det 0 poeng for kastet. Dette gjelder selv om det fremste øksebladet sitter fast i målskiven.

§ 8 Vinneren er den som har høyest poengsum etter tre kast, eller det antallet kast som arrangøren har oppgitt i forkant. (Det er ikke uvanlig med best av fem eller seks kast).

§ 9 I forkant av konkurransen skal det være gjort tilgjengelig egne målskiver for øvingskast. Øvingskast på målskiver som er beregnet for selve konkurransen, fører til diskvalifisering fra konkurransen.

§ 10 Målskivens mål, utforming og poengverdi for hver sirkel skal følge illustrasjonen ovenfor.

§ 11 Konkurranseklasser: Seniorklasse for damer og herrer. Juniorklasse for damer og herrer. Deltakere under 18 år regnes som juniorer. Konkurranselederen bestemmer den nedre aldersgrensen. Hver konkurranseklasse må ha minst tre deltakere for at klassen skal kvalifisere. Hvis det er færre enn tre deltakere i juniorklassen, skal de flyttes opp til seniorklassen.

§ 12 Konkurranselederen utnevnes av arrangøren. Hvis konkurransen arrangeres av en øksekastingsklubb, er det klubbens ledelse som velger konkurranseleder. Konkurranselederen utnevner konkurransejury og alle nødvendige funksjonærer: sikkerhetsvakter, måldommere og så videre.

§ 13 Konkurranselederen skal kontrollere og stå ansvarlig for at de vedtatte sikkerhetsforskrifter følges. Hvis det forekommer brudd på sikkerheten, skal konkurranselederen avbryte konkurransen til sikkerheten er gjenopprettet. Konkurranselederen skal alltid informere deltakere og tilskuere om de gjeldende sikkerhetsforskriftene.

Se: Yxkastarförbundet


Ansvar & Sikkerhetsforskrifter

Arrangøren, for eksempel ledelsen i en øksekastingsklubb eller øksekastingsforening, skal muntlig eller helst skriftlig delegere ansvaret for hver konkurranse til en konkurranseleder. Konkurranselederen skal være en erfaren øksekaster. I løpet av konkurransen skal konkurranselederen ha på seg en jakke, en vest eller et merke på armen merket “Konkurranseleder”. I forkant av en konkurranse skal funksjonærer og deltakere skal få utfyllende instruksjoner om hvilke konkurranseregler som gjelder og hvordan de overholdes. Personer som er påvirket av alkohol eller andre rusmidler får aldri delta i en øksekastingskonkurranse.

Risikoområde
3 m bak utkastlinjen, 8 m ved siden av målskivene og 15 m bak målskivene.

Avsperring
Risikoområdet skal sperres av med bånd, tau eller lignende. Ved avsperringene skal det stå skilt eller lapper hvor det står “Adgang forbudt for uvedkommende”. Dette bør også stå på engelsk.

Overvåking
En eller flere sikkerhetsvakter skal overvåke hele det avsperrede området mens konkurransen pågår. Kun funksjonærer og de som konkurrerer for øyeblikket får befinne seg innenfor avsperringen.

Måldommer
Det skal være en måldommer for hver målskive.

Kasting
I hver omgang kaster alle deltakerne samtidig på signal fra konkurranselederen eller speaker.

Markering
Etter klarsignal fra konkurranselederen går dommeren frem til målskivene for å skrive poeng. Deretter tas øksene ned fra målskivene og leveres tilbake til deltakerne. Øksen overleveres til mottakeren med skaftet først. Dommerne skal gripe øksen slik at vedkommende ikke kommer i kontakt med økseeggen.

Eggbeskytter
Øksene skal alltid være utstyrte med eggbeskyttere utenfor konkurranseområdet.


Svenska Yxkastarförbundet

Bli medlem i en øksekastingsklubb eller Svenska Yxkastarförbundet. Da får du regelmessig en oppdatert liste over ulike øksekastingsklubber, informasjon om hvor man kan lære og trene øksekasting, program over konkurranser og mye mer. Som medlem får du dessuten prøve å kvalifisere til SM i øksekasting. Hvis du vil bli medlem i Svenska Yxkastarförbundet, går du til www.yxkastarna.com

Logga-svenska yxkastarförbundet