Velge riktig øks

Vi får ofte spørsmål om hvilken øks som skal brukes. Når man skal velge øks, er det viktig å vite hva den skal brukes til. Skal øksen brukes til vedklyving, i skog og mark eller til å bygge hus? Øksen er menneskets eldste redskap, og finnes derfor i svært mange varianter.

Det som først og fremst skiller øksene fra hverandre, er eggen. Det vanligste er at eggen er plassert i bevegelsesretningen, parallelt med skaftet, såsom Gränsfors Liten Skogøks . Det vinnes også økser med eggen på tvers, tverreggede økser. Disse øksene er mer uvanlige. Eksempel på tverreggede økser er Gränsfors Bruks Tverrøkser.

Økser til hugging og økser til spikking er svært forskjellige. Huggeøksens form og egg bør være laget for å hugge av trefibrene og klyve veden, mens en snekkerøks skal skjære i treet.

En typisk huggeøks er Gränsfors Bruks Klyveøks, som har en ganske tynn egg, men en betydelig bredere og tykkere nakke. Dette gjør blant annet at veden sprekker. Et eksempel på en snekkerøks er Gränfors Bruks Snekkerøks. Den har en lang, tynn og rett egg med rett, spiss slipekant og smalere nakke, og det gjør at den passer perfekt til å spikke med. Snekkerøksen passer ikke til grovarbeid som trefelling og vedklyving. Den spisse eggvinkelen er ikke egnet til dette.

I dag brukes økser først og fremst som verktøy. Her finner du først og fremst skogsøkser, klyveøkser og tømringsverktøy. Det finnes også andre, mindre vanlige økser, som kjøttøksen som brukes til matlaging, isøksen som brukes til fjellklatring, og brannmennenes brannøkser. Uansett hva en øks skal brukes til, er det viktig å ha den riktige øksen til jobben.

Gränsfors Bruk har delt øksene inn i fem ulike kategorier, først og fremst ut fra bruksområde, men også fra et historisk perspektiv. Kategoriene er: Skogsøkser, Klyveøkser, Tømringsverktøy, Toeggede økser og Historiske økser.

Skogsøkser

Gränsfors’ skogsøkser er beregnet for skogsarbeid, fra å felle større trær til å kviste mindre grener.Gode skogsøkser skal ha lang, avrundet egg og flatt, smalt øksehode.

Skogsøksene er laget spesielt for å kappe trefibre, som ved trefelling og kvisting, i motsetning til klyveøkser, hvor hugget går langs trefibrene.

Skogsyxor-vid-vatten


Klyveøkser

Klyveøksene fra Gränfors er, som navnet tilsier, laget for å klyve med. Øksene har et stort og tungt hode som er smidd og slipt til en konkav form med relativ tynn egg. Skogsøksene er laget spesielt for å hugge langs trefibrene, i motsetning til skogsøkser som er laget for å kappe trefibrene.

Klyveøksenes konkave form gjør at eggen enkelt og raskt går inn i veden, og deretter klyver den effektivt når den bredere delen splitter veden i stykker. Den unike fasongen gjør dessuten at øksehodet ikke like enkelt setter seg fast i veden som et tynnere øksehode ville gjort.

Vedklyvning


Tømrings- og sløydverktøy

Gränsfors’ tømrings- og sløydverktøy er spesielt utviklet for bruk ved husbygging og ved sløydarbeid og utforming av tre.

Øksene og verktøyene er utviklet i samarbeid med en rekke tømrere og trearbeidere. Hver øks er utformet for å passe til en bestemt funksjon, og de er utformet og slipt på svært ulike måter.

Gränsfors Bruk har brukt gamle verktøy som modeller for disse øksene, men de har blitt endret og utviklet sammen med spesialister og yrkesarbeidere for at de skal passe til dagens behov.

Timring


Toeggede økser

I begynnelsen ble den toeggede øksen brukt som skogsøks, og den var svært vanlig på 1800- og 1900-tallet i de amerikanske skogene.

I dag er det veldig uvanlig å bruke den toeggede øksen i skogen. Den blir først og fremst brukt til en morsom fritidsaktivitet – øksekasting, hvor den toeggede øksen kastes mot en målskive. Svenska Yxkastarförbundet arrangerer SM og NM i øksekasting.

dubbelegg


Historiske økser

Gjennom historien har øksen blitt brukt som verktøy, våpen, statussymbol og seremoniobjekt. Gränsfors Bruks historiske økser er gjengivelser av økser som var vanlige for mange hundre år siden. Disse øksene er bare et utvalg av alle øksene som har eksistert gjennom tidene. De historiske øksene er, i motsetning til Gränfors Bruks andre øksetyper, ikke laget for å utføre en funksjon i dagens samfunn, men først og fremst for å vise hvordan øksene så ut før i tiden. Både øksenes tidsepoke og geografiske utspring varierer voldsomt.

Gränsfors Bruks historiske økser stammer fra 500 – 1700 e.kr., og de fleste av de utvalgte øksene er nordiske, selv om vi har tatt med noen økser fra Mellom-Europa. Gjengivelsene er smidd etter arkeologiske funn, og som regel kan du se originalen på et av våre historiske museer i Norden. Øksenes form og størrelse varierer veldig, ut fra hva øksen ble brukt til.

Historisk