Tømring

480-produktinfo

Tømrerens verktøy har utviklet seg over mange tusen år. Tradisjoner, klima og tresorter har ført til at disse verktøyene har vært forskjellige fra land til land. Før var det vanlig at byens smed lagde verktøy på bestilling fra tømreren. Derfor oppstå det store regionale variasjoner. På begynnelsen av 1900-tallet i Sverige oppsto det blant annet mange varianter av biler. En bile er en øks som brukes til å jevne ut overflater, for eksempel hvis man skal lage firkantede bjelker av runde stokker.

Bilene fantes som regel med egger i 4–5 ulike bredder, og ble alltid solgt uten skaft. Biler og økser var tømrerens viktigste verktøy, selv om andre verktøy også ble mye brukt, som spantkniv og tømmerhake.

486-produktinfo
Gränsfors bandkniv

Også i dag finnes det svært mange forskjellige tømringsverktøy. Både tyngden, lengden og tidsalderen som verktøyene stammer fra, er svært forskjellig blant de ulike verktøymodellene. En bile identifiseres ut fra bilens utforming, hvordan eggen er slipt og skaftets vinkel i forhold til eggen. Andre viktige faktorer er eggens lengde, bilens vekt (oppgis vanligvis inkludert skaft) og lengden på skaftet.

Skaving med tømmerbile

Att skra med timmerbila 1Stokken som skal skaves ned til en bjelke, legges på to passende bukker som gir god arbeidshøyde. Stokken låses fast ved å stikke en kile inn fra siden. Bukken er passe høy når tømreren kan sitte overskrevs på stokken med begge føttene godt plantet på bakken. Hendene skal holdes inntil hverandre.

Att skra med timmerbila 2

Høyre hånd holdes nærmest stålet. Tommelen på høyre hånd skal hvile oppå skaftet og ikke ligge rundt, for da kan du skade neglen.

Stokken vrir seg ofte under tørkingen. Hvis stokken er vendt riktig vei, slik at sprekkene går nedover (oppe fra venstre og ned mot høyre), spikker man fra seg på den øverste stokkehalvdelen og mot seg på nedre. Hvis sprekkene går oppover, gjør man det omvendt. Slik unngår man å jobbe mot trefibrenes retning.

Att skra med timmerbila 31: Tørkesprekker
2: Stokkens øvre halvdel
3: Stokkens nedre halvdel

Slik skaver man stokken

Att skra med timmerbila 4

Tømreren beveger seg bakover mens han arbeider, slik at han hele tiden kan kontrollere at overflaten blir fin. Stokken skal skaves ned til den er så slett og vannavstøtende som mulig. Siden det er viktig at småfliser ikke danner små lommer for regnvann, skal stokken ligge opp-ned når den skaves i forhold til hvordan den skal ligge i husveggen. Tørkesprekkene skal vendes innover hvis innsiden skal kles med panel. Hvis ikke, vendes de utover, slik at de innvendige veggene blir pene og enkle å vedlikeholde.