Sløyd med øks

Bruk en huggestabbe til å holde trestykket på plass mens du arbeider. Ikke bruk samme huggestabbe som du hugger ved på, for vedkubbene har som regel dratt med seg sand og jord opp på huggestabben, og det kan gjøre eggen sløv. Det er svært viktig at eggen er skarp når du skal drive med sløydarbeid. La økseeggen falle mot trestykket, slik at skjæringspunktet glir fra den nederste delen av eggen og oppover. Hvis man gjør det slik, er det mindre sjanse for å miste grepet om øksen og skade seg.

Hold dessuten trestykket mot den borterste delen av huggestabben, slik at det er mer sannsynlig at sleivhugg lander på huggestabben.

Talja med yxa

Spikk alltid i trefibrenes retning, ellers er det veldig lett å skave av biter som du ville beholde.

Vanlige økser ved sløydarbeid er Gränfors Snekkerøks og Gränfors Stor Sløydbile. Disse øksene brukes ofte til grovhugging ved sløyd- og snekkerarbeid.