Ild

Tenne bål i skog og mark

Gora upp eld

Begynn med å finne et velegnet bålsted. Sand, grus og jord er gode underlag for et bål. Ikke lag bål på steinheller, de kan sprekke av varmen, og i alle fall får de stygge sotmerker. Lag heller ikke bål på torvmark eller i nærheten av busker og trær. Legg gjerne steiner langs kanten av bålet. Tenn opp med tørre pinner og greiner hvis det lar seg gjøre. Nederst på granstammer finnes det alltid tørre pinner å tenne opp med, selv når det regner. Never er også svært bra til opptenning, men ta aldri bark fra en levende bjørk! Begynn med å tenne opp med mindre pinner, og legg på større og større etter hvert som ilden tar skikkelig tak.

Slokk ilden skikkelig, helst med vann, før du forlater bålstedet. Hvis det bare er et midlertidig bålsted, skal du rydde opp etter deg. Respekter eventuelle bålforbud, særlig om våren og sommeren hvis det er tørt. Husk også at allemannsretten ikke tillater at man brekker eller hugger ned levende busker og trær.

Stående ved gir et bål som brenner raskt, mens liggende ved brenner saktere.

gora upp eld 2

 


Peis og vedovn

Pass på at spjeldet og/eller luken er åpen. Legg inn veden så tett at de brennende vedskiene holder hverandre varme, men romslig nok til at all veden får luft. Legg sammenkrøllet avispapir eller litt never inn under vedhaugen. I en vedovn bør man begynne med å tenne litt papir eller never i sotluken rett før du tenner på veden. Hvis det er fare for at det skal ryke inn, kan du se hvilken retning luften trekkes i ved å holde en tent fyrstikk like over den øvre kanten til ovnens åpning. Hvis det trekker ut fra ovnen, bør du for eksempel skru av kjøkkenviften.

Elda i spis och kamin

Hvis det fortsatt trekker inn gjennom skorsteinen, kan du åpne et vindu i rommet akkurat i det du tenner på veden. Da bruker luften som strømmer inn å gå ut gjennom skorsteinen og lage trekk i riktig retning. Dette er også en god metode for å snu trekken dersom det er fyr på veden, og det ryker inn. Ikke stans lufttilførselen så snart veden har tatt skikkelig fyr. Kontroller at lufttilførselen er god nok ved å gå ut og se på røyken fra skorsteinen. Hvis alt er som det skal, etterlater veden bare karbondioksid og vanndamp, og da vises røyken knapt. Hvis det er veldig kaldt, kan røyken også være hvit.


Tørrved og aske

Kjerneved

Torved och askaNoen ganger kommer man over gulrød furuved med sterk lukt, særlig i gamle, skadde stammer og stubber. Når denne kvaerike veden er tørr, er den svært god til å tenne opp med. Sag tørrveden i desimeterlange biter og del dem opp i tykke pinner. En eneste pinne med kjerneved er nok til å tenne opp selv den vanskeligste veden. Slik ved kalles også malme eller spint på ulike dialekter.

Aske

Aske som feies ut av peisen eller vedovnen, bør legges i en brannsikker beholder i noen dager til den er avkjølt. Denne asken kan inneholde glødende rester i flere dager, og dette kan forårsake brann hvis asken helles ut for tidlig. Det er lurt å ta vare på aske fra peis og vedovner for å strø det over gressplener og blomsterbed, men ikke i potetåkeren, for da kan potetene skrumpe inn. Treaske inneholder nyttige salter, først og fremst kaliumkarbonat, såkalt pottaske, som hever pH-verdien i sur jord. Bland gjerne litt treaske i komposten.