Felling og kvisting

Falla och kvista1Hold øksen med begge hendene, slik at du reduserer risikoen for at du mister øksen eller hugger feil. Hold den ene hånden lengre opp på skaftet når du løfter øksen, og før den ned langs skaftet mens du svinger øksen nedover. Store grener krever noen ganger mothugg og tverrhugg for å løsne uten splintring.

Falla och kvista 2

Hugg fra rotenden mot toppenden

Still deg slik at du har stammen mellom deg og grenene du skal hugge av. Da reduserer du risikoen for å hugge deg i beina om du sleiver eller mister grepet. Pass på at det ikke er noen småkvister eller noe annet i veien som hindrer øksen når du tar sats. Fjern hengende grener som kan endre øksens retning. Stå stødig. Ikke balanser på grener og stammer.