Hvorfor Gränsfors Bruk?

Alt som produseres krever ressurser, og alle disse ressursene tærer i større eller mindre grad på miljø og mennesker. Hvilke ressurser vi bruker, og hva vi bruker disse til, er et spørsmål om ansvar. Vi ser det som en kombinasjon av et miljøbevarende, etisk og sosialt ansvar. Som bedrift har vi et grenseløst ansvar for denne helheten, og vi forplikter oss til å hele tiden jobbe med disse spørsmålene.

Mennesket har brukt økser i over en million år. Opp gjennom historien har vi ved hjelp av øksen skaffet ved til bålet, bygd hus og beskyttet oss mot fiender, bare for å nevne noen av bruksområdene. I en stor del av menneskehetens historie har øksen vært et livsviktig verktøy.

Vi på Gränsfors Bruk drives av et ansvar for at kunnskap om økser og øksetilvirkning spres og føres videre til kommende generasjoner. Målet vårt er å lage så gode økser som mulig ut fra tre forskjellige perspektiver.

Det finnes økser til forskjellig bruk. Hvis du skal klyve trenger du en spesiell type øks, skal du felle et tre er det en annen modell som fungerer bedre, og skal du bygge et tømmerhus behøver du en tredje type øks. For å forstå funksjonen, bruksområdene og utviklingen kreves det kunnskap. Kunnskapen kan til viss grad kan innhentes, men ofte er det kunnskap som har eksistert, men gått tapt.

Vi på Gränsfors Bruk jobber hele tiden med å samle kunnskap om økser, og formidle det til andre. En metode er å invitere og ha en kontinuerlig dialog med personer som er interessert i tømring, smie og økser. En annen er å ha et øksemuseum der vi kan samle økser fra forskjellige tider og ulike steder. En tredje måte er ved hjelp av Økseboken som følger med hver øks, vhor vi forsøker formidle var kunnskap om økser og øksehåndtering til deg som bruker.

Det beste vi kan gjøre for miljøet er å tilvirke få kvalitetsprodukter som holder lenge. Et kvalitetsprodukt som vedlikeholdes på en god måte får sannsynligvis lengre levetid, noe som gjør at vi ikke behøver å lage like mange produkter. Som et bevis på denne målsetningen om å lage bærekraftige produkter har vi 20 års garanti på øksene våre.

Vi bruker gjenvunnet stål, vegetabilsk garvet lær uten krom og treskaft av hickory til øksene. Materialvalget er viktig, ikke bare ut fra et miljøperspektiv i tilvirkningen, men også med tanke på hva som hender med materialene når øksen til slutt ikke kan brukes lenger. Stålet kan gjenvinnes på nytt, læret og skaftet smuldrer opp og blir til jord igjen, og ingenting behøver å bli avfall.

I tillegg har vi i flere år jobbet med en plan for å gjøre oss helt uavhengige av olje, hvor vi har investert i bergvarme som varmer opp lokalene våre, og moderne HF-ovner som varmer opp stålet i stedet for oljeovner. Vi har også en brennende interesse for å redusere vårt energiforbruk og investerer derfor løpende i energibesparende tiltak. Våre siste mål er at i nær fremtid bli helt selvforsynt med fornybar energi.

En øks blir bare så god som summen av yrkeskunnskapen hos de som har smidd, slipt og skaftet øksen. Alle økser vi tilvirker er laget av menneskehender. Alle disse menneskene fortjener stor respekt og erkjennelse for sin yrkesutøving. Uten dem hadde ikke bedriften eksistert.

For oss på Gränsfors Bruk er det viktig at du som kunde vet at våre ansatte har svensk markedsmessig lønn, gode arbeidsforhold, ferie og pensjonssparing via jobben, samt mulighet til å forene arbeid og fritid. Med andre ord, forutsetninger som stemmer overens med verdiene og forholdene du som kunde trolig ønsker for deg selv og dine barn.

Å skape et godt produkt med utgangspunkt i dette perspektivet er vår måte å vise ansvar overfor deg som skal kjøpe og bruke produktet, overfor miljøet og overfor våre ansatte.