Kurser i Gränsfors 2022

Kurser i smide, timring och stolpverksbyggande.

Att anmäla sig till en kurs
Allmän information om Gränsfors Bruks kursverksamhet och vilka kurservi erbjuder, kan du läsa mer om på Kurser  – Gränsfors Bruk 

Där hittar du där all information om hur du anmäler dig till en kurs, våra betalningslösningar samt vad som gäller vid avbokningar.

Efter att du anmält dig till en kurs får du en bokningsbekräftelse, tillsammans med  information och faktura till din e-post.

För frågor vänligen kontakta oss på: courses@gransfors.com

Kurser i Gränsfors 2022

 

Januari
Vecka Kurs nr Kursnamn Kursdatum Status
1 1Y Smida Yxa 6 – 7 januari Avslutad
2 2K Smida Kniv 14 – 15 januari Avslutad
3 3Y Smida Yxa 21 – 22 januari Avslutad
4 4Y Smida Yxa 27 – 28 januari Avslutad
5 5SG Smide grundkurs 5 dagar 31 januari – 4 februari Avslutad
Februari
Vecka Kurs nr Kursnamn Kursdatum Status
6 6Y Smida Yxa 11 – 12 februari Avslutad
7 7Y Smida Yxa 18 – 19 februari Avslutad
8
9 9SG Smide grundkurs 5 dagar 28 februari – 4 mars Avslutad
Mars
Vecka Kurs nr Kursnamn Kursdatum Status
10
11 11K Smida Kniv 17 – 18 mars Avslutad
12 12SF Smide fortsättning 5 dagar 21 – 25 mars Avslutad
April
Vecka Kurs nr Kursnamn Kursdatum Status
13
14 14Y Smida Yxa 7 – 8 april Avslutad
15 15SG Smide grundkurs 5 dagar 11 – 15 april Avslutad
16 16Y Smida Yxa 22 – 23 april Avslutad
17
Maj
Vecka Kurs nr Kursnamn Kursdatum Status
18 18Y Smida Yxa 22 – 23 april Avslutad
19 19TK Timringskurs 5 dagar 9 – 13 maj Avslutad
20 20Y Smida Yxa 20 – 21 maj Avslutad
21 21TK Timringskurs 5 dagar 23 – 27 maj Avslutad
21 21K Smida Kniv 26 – 27 maj Avslutad
Juni
Vecka Kurs nr Kursnamn Kursdatum Status
22
23 23TK Timringskurs 5 dagar 6 – 10 juni Avslutad
23 23Y Smida Yxa 9 – 10 juni Avslutad
24 24SG Smide grundkurs 5 dagar 13 – 17 juni Fullbokad
25
26 26SV Stolpverkskurs 6 dagar 27 juni – 2 juli Fullbokad
26 26Y Smida Yxa 30 juni – 1 juli Fullbokad
Juli
Vecka Kurs nr Kursnamn Kursdatum Status
27 27SG Smide Grundkurs 5 dagar 4 – 8 juli Fullbokad
28 28SV Stolpverkskurs 6 dagar 11 – 16 juli Fullbokad
29 29Y Smida Yxa 18 – 19 juli Fullbokad
29 29K Smida Kniv 21 – 22 juli Fullbokad
30 30SV Stolpverkskurs 6 dagar 25 – 30 juli Fullbokad
30 30Y Smida Yxa 29 – 30 juli Fullbokad
Augusti
Vecka Kurs nr Kursnamn Kursdatum Status
31 31Y Smida Yxa 5 – 6 augusti Fullbokad
32 32SV Stolpverkskurs 6 dagar 8 – 13 augusti Fullbokad
32 32K Smida Kniv 12 – 13 augusti
33 33Y Smide fortsättning 5 dagar 15 – 19 augusti
34 34TK Timringskurs 5 dagar 22 – 26 augusti Fullbokad
September
Vecka Kurs nr Kursnamn Kursdatum Status
36 36TK Timringskurs 5 dagar 5 – 9 september Fullbokad
37 37Y Smida Yxa 16 – 17 september Fullbokad
38 38TK Timringskurs 5 dagar 19 – 23 september Fullbokad
39
Oktober
Vecka Kurs nr Kursnamn Kursdatum Status
40 40SG Smide grundkurs 5 dagar 3 – 7 oktober
41 41SD Smideskurs – Damasksmide 10 – 14 oktober Fullbokad
42 42Y Smida Yxa 21 – 22 oktober Fullbokad
43 43K Smida Kniv 28 – 29 oktober Fullbokad
November
Vecka Kurs nr Kursnamn Kursdatum Status
44 44Y Smida Yxa 4 – 5 november Fullbokad
45 45Y Smida Yxa 11 – 12 november Fullbokad
46 46Y Smida Yxa 18 – 19 november Fullbokad
47 47K Smida Kniv 25 – 26 november Fullbokad
December
Vecka Kurs nr Kursnamn Kursdatum Status
48 48Y Smida Yxa 2 – 3 december Fullbokad
49 49Y Smida Yxa 9 – 10 december Fullbokad

Gränsfors

På vissa platser förenar sig historia och tradition med nutidens puls på ett självklart sätt. En sådan plats är Gränsfors. Tryggt förankrad längs en slingrande fors, finns Gränsfors i den norra delen av Hälsingland, mellan Hudiksvall och Sundsvall, ca. 10 km väster om Gnarp/E4.

Gränsfors Bruk

Gränsfors Bruk har under mer än 100 år byggt upp en verksamhet kring tillverkning av handsmidda yxor och yxkunskap, med fokus på kvalitet och miljöansvar. Idag är vi 32 personer som arbetar med tillverkning och försäljning. 80 procent av produktionen exporteras till ett 30-tal länder.  Läs mer om Gränsfors Bruk här.

Smideskurser

I den välutrustade kurssmedjan som ligger i direkt anslutning till Gränsfors Bruks yxsmedja har många genom åren fått sin första inblick i varmsmidets fascinerande värld. Smideskurserna leds av NorrHälsinge Järnsmides Gille med Fredrik Thelin, Sam Ritter och Hannes Thelin som huvudinstruktörer. Kurser finns i olika svårighetsgrad och varierar i antal dagar. Minimiåldern är 16 år. Skräddarsydda kurser kan ordnas. Normalt sker undervisningen på svenska och engelska.
Bilder från tidigare kurser finns på Gränsfors Bruk

Boende i eget rum, bäddat och klart, samt mat ingår i alla kurser vid Gränsfors Bruk. I alla smideskurser ingår boken Nya Järnssmide av KG Norén & Lars Enander. Som deltagare kommer du kvällen före kursen. Vid ankomst, ring 0708 – 444 200 för vägledning till ditt rum. Alla kurser börjar med frukost kl 8:30 på Café Augustas vid Gränsfors Bruk.

Smide Grundkurs
5 dagar 11 990 SEK

Undervisning sker på svenska och engelska. Inga förkunskaper krävs. Grundkursen är framtagen för dig som vill lära dig grunderna i smidet. Med hjälp av kursledarna får du via förlagor och anvisningar steg för steg inblick i varmsmidets fascinerande värld. Under kursens 5 dagar får du, förutom grundläggande kunskap om smedjan och dess verktyg, lära dig några av de vanligaste handgreppen och metoderna inom smidet. Du lär dig att tända och använda ässjan samt hur det varma järnet kan bearbetas med hjälp av hammare och städ. I kursen ingår även grundläggande materiallära och lite om ytbehandling. Under kursen får du smida krokar, spikar, grillspett/grillgaffel, hasp med märlor, dörrhandtag, gångjärn och en ljusstake. Men det finns också utrymme för egna idéer och förslag.

Vid kursen får du praktisk undervisning i smide under fem dagar, material och med dig hem det du smitt. Under kursdagarna får du frukost, lunch, 2 x kaffe och middag.
Boende ingår också, bäddat och klart med handdukar, i eget rum från kvällen dagen före kursen börjar till sista kursdagen.

Kursen kostar totalt 11 990 kr. Om två personer kan dela rum avgår 300 kr per person.
Kursdeltagare bör komma kvällen före kursen. Vid ankomst, ring 0708 – 444 200 för vägledning till ditt rum. Alla kurser börjar med frukost kl. 8:30 på Café Augusts vid Gränsfors Bruk.

Smide Fortsättningskurs
5 dagar 11 990 kr

Undervisning sker på svenska och engelska. Förkunskaper motsvarande vår kurs Järnsmide Grundkurs eller liknande rekommenderas.

Denna kurs är en fortsättningskurs som bygger på vår 5 dagars grundkurs i järnsmide. Under denna kurs får du lära dig fler tekniker och får fördjupad kunskap om smidet. Du får smida föremål som består av flera hopfogade delar t.ex. en tvåarmad ljuskrona samt föremål med rörliga delar t.ex. en smidestång eller ledad väggljusstake. Även vid denna kurs finns utrymme för egna idéer och förslag.

Vid kursen får du praktisk undervisning i smide under fem dagar, material och med dig hem det du smitt. Under kursdagarna får du frukost, lunch, 2 x kaffe och middag.
Boende ingår också, bäddat och klart med handdukar, i eget rum från kvällen dagen före kursen börjar till sista kursdagen.

Kursen kostar totalt 11 990 kr. Om två personer kan dela rum avgår 300 kr per person.
Kursdeltagare bör komma kvällen före kursen. Vid ankomst, ring 0708 – 444 200 för vägledning till ditt rum. Alla kurser börjar med frukost kl 8:30 på Café Augusts vid Gränsfors Bruk.

Smideskurs – Smida Yxa
2 dagar 6 590 kr

Undervisning sker på svenska och engelska. Inga förkunskaper krävs.
Med hjälp av kursledaren får du via förlagor och anvisningar steg för steg inblick i varmsmidets handgrepp och metoder. Du får lära dig tända ässjan samt lite om verktygen och materialet som används – en perfekt introduktion till smide och yxsmide. Att smida en yxa är på många sätt ett av det mest utmanande smidet i smedjan. Kursens inriktning är att prova på grunden inom yxsmide och tillverkningens olika steg, Förutom grundläggande kunskap om smedjan och dess verktyg kommer du under två dagar att få lära dig yxsmidets process. Du börjar med att smida fram yxhuvudet, sedan följer efterbearbetning som härdning, anlöpning, slipning och skaftning.

Yxan som smids under denna kurs är en mindre variant likvärdig med Gränsfors Outdoor yxa. Målsättningen med kursen är att varje deltagare ska kunna ta med sig hem sin egen smidda yxa.

Under de två kursdagarna får du frukost, lunch, 2 x kaffe och middag. Boende ingår alltid, bäddat och klart med handdukar, i eget rum från kvällen dagen före kursen börjar till sista kursdagen.

Kursen kostar totalt 6 590 kr. Om två personer kan dela rum avgår 300 kr per person.
Kursdeltagare bör komma kvällen före kursen. Vid ankomst, ring 0708 – 444 200 för vägledning till ditt rum. Alla kurser börjar med frukost kl. 8:30 på Café Augusts vid Gränsfors Bruk.

Smideskurs – Smida Kniv
2 dagar 6 590 kr

Undervisning sker på svenska och engelska. Inga förkunskaper krävs.
Med hjälp av kursledare får du via förlagor och anvisningar steg för steg inblick i varmsmidets handgrepp och metoder. Du får lära dig att tända ässjan samt lite om verktygen och materialet som används – en perfekt prova-på introduktion till smide.

Kursens inriktning är att ge dig grundkunskap och praktisk erfarenhet av knivsmidets olika moment. Förutom grundläggande kunskap om smedjan och dess verktyg, kommer du få pröva att smida några olika knivar och knivblad, som till exempel kvinnokniv, knivblad med tånge (infästning för skaftet) och en helstålskniv. Steg för steg får du lära dig om de olika momenten, från att tända ässjan, till att forma och bearbeta det varma stålet. Under kursen lär du dig även att slipa, härda och anlöpa knivbladen. Du kommer även att få prova på att välla ett laminerat knivblad. Under de två kursdagarna får du frukost, lunch, 2 x kaffe och middag. Boende ingår alltid, bäddat och klart med handdukar, i eget rum från kvällen dagen före kursen börjar till sista kursdagen.

Kursen kostar totalt 6 590 kr. Om två personer kan dela rum avgår 300 kr per person.
Kursdeltagare bör komma kvällen före kursen. Vid ankomst, ring 0708 – 444 200 för vägledning
till ditt rum. Alla kurser börjar med frukost kl 8:30 på Café Augusts vid Gränsfors Bruk.

Smideskurs – Damasksmide
5 dagar, 10 – 14 oktober
11 990 kr

Undervisning sker på svenska och engelska. Förkunskaper motsvarande vår kurs Järnsmide Grundkurs och Järnsmide Fortsättningskurs eller liknande rekommenderas.

Med hjälp av kursledaren får du via förlagor och anvisningar steg för steg inblick i
Damasksmidets konst och metoder, även kallat mönstervällning. Detta är nämligen vad kursen handlar om – att med vällteknik och lager på lager skapa olika mönster i stålet samt lära sig att kontrollera och styra mönster i materialet. I kursen lär du dig att blanda olika stål med vällteknik, som används inte endast för att skapa vackra mönster utan också för att skapa en unik sammansättning av olika material utifrån smedens önskemål.

Målsättning med kursen är tillverkning av grundmaterialet Damask och tekniken för hur det skapas. Under kursen kommer det finnas utrymme för att smida något av det egentillverkade Damaskstålet som exempelvis knivar eller smycken för att pröva hur materialet fungerar. I kursen ingår även härdning, polering och etsning. Det finns även utrymme för egna idéer under kursen. Vid kursen får du praktisk undervisning i damasksmide under fem dagar, material och med dig hem det du smitt. Under kursdagarna får du frukost, lunch, 2 x kaffe och middag. Boende ingår
också, bäddat och klart med handdukar, i eget rum från kvällen dagen före kursen börjar till sista kursdagen.

Kursen kostar totalt 11 990 kr. Om två personer kan dela rum avgår 300 kr per person.

Timrings- och stolpverkskurser

Timringskurs – knuttimring

5 dagar 11 990 kr

Kurserna leds av Andreas Hipf, med mångårig erfarenhet både som timmerman och lärare. Kurserna är en kombination av teori och praktik men där tyngdpunkten ligger på praktisk övning. Timringen sker utomhus, under tak, på en plats vid Gränsfors Bruks yxsmedja, där också kurser i smide arrangeras. Du får arbeta med yxor och bilor tillverkade vid Gränsfors Bruk.
Bilder från tidigare kurser finns på Gränsfors Bruk

Inga förkunskaper behövs. Åldersgräns är 16 år. Undervisning sker på svenska, engelska och tyska beroende på kursdeltagare. Som kursdeltagare blir du del av ett byggprojekt som kan vara allt från ett Attefallshus till ett enklare förråd. Tillsammans diskuterar vi hur man planerar projekt, mark och grund, val av timmer, lösningar till bjälklaget, fönster- och dörröppningar, takkonstruktion med mera och studerar konstruktioner på redan timrade hus. Kursernas fokus ligger på knuttimringen och passning av kilformade stockar. Vi använder stockar som är sågade och frästa (med ett sågverk som finns på kursplatsen) för att få gott om tid att träna på att göra bra knutar. Kursen är en blandning av teori och praktik men tyngdpunkten ligger på att träna upp den praktiska färdigheten. Kursen sker utomhus under tak. Ta med tumstock och penna, oömma arbetskläder och regnjacka. Vi rekommenderar skyddsskor med stålhätta, men det är inget krav.

Under kursdagarna får du frukost, lunch, 2 x kaffe och middag. Boende ingår också, bäddat och klart med handdukar, i eget rum från kvällen dagen före kursen börjar till sista kursdagen. Kursen kostar totalt 11 990 kr. Om två personer kan dela rum avgår 300 kr per person. Kursdeltagare bör
komma kvällen före kursen. Vid ankomst ring 0708 – 444 200 för vägledning till ditt rum. Alla kurser börjar med frukost kl 8:30 på Café Augusts vid Gränsfors Bruk

Stolpverkskurs – Byggnation med stolpkonstruktion
6 dagar 13 990 kr

Stolpverksbyggande, bygga korsvirkeshus, är ett alternativ till den traditionella timringen för att bygga små eller stora hus. Kurserna leds av erfarne timmermannen Andreas Hipf. Information om stolpverksbyggande Stolpverk.org

Byggnation med stolpkonstruktion har funnits mycket länge i praktiskt taget alla länder. Tekniken har under åren förfinats och i länder som Storbritannien, Tyskland och Japan har den blivit en byggteknik som i samspel med skickliga timmermän resulterat i arkitektoniska mästerverk, funktionellt och estetiskt.

På denna kurs får du lära dig hur man bygger stolphus. Inga förkunskaper behövs. Åldersgräns är 16 år. Undervisning sker på svenska, engelska och tyska beroende på kursdeltagare. Kursen sker utomhus under tak. Vi bygger med metoden av påritning enligt begreppet ”square rule layout” som utgår från tanken om den perfekta timmerbiten inuti. Det kommer att prägla kursen. Ta med oömma arbetskläder och regnjacka. Vi rekommenderar skyddsskor med stålhätta, men det är inget krav.

Under de sex kursdagarna får du frukost, lunch, 2 x kaffe och middag. Boende i eget rum ingår också, bäddat och klart med handdukar, från kvällen dagen före kursen börjar till sista kursdagen.

Kursen kostar totalt 13 990 kr. Om två personer kan dela rum avgår 300 kr per person.
Som deltagare kommer du kvällen före kursen. Vid ankomst, ring 0708 – 444 200 för vägledning till ditt rum. Alla kurser börjar med frukost kl 8:30 på Café Augusts vid Gränsfors Bruk.

Allmän information om kurserna

Boende
Boende i eget rum ingår alltid i kursavgiften, bäddat och klart med handdukar, från kvällen dagen före kursen börjar till sista kursdagen. WC och dusch delas alltid av flera kursdeltagare. Rummen städas normalt inte under kurstiden. Om du kan dela rum med annan person så avgår en del av kurskostnaden.

Kursdeltagare bör komma kvällen före kursen. Vid ankomst, ring 0708 – 444 200 för vägledning till ditt rum.

Mat & Dryck
Alla måltider, frukost, kaffe, lunch och middag, ingår i kursavgiften och serveras på Café Augustas som ägs och drivs av Hasse som har telefon 070-557 19 61. Under sommaren har restaurangen servering även för allmänheten. Önskemål om specialkost måste meddelas vid kursbokning. Information om medföljande som också vill äta betalas separat till Hasse.

Café Augustas ligger ca 100 m från Gränsfors Bruks Yxsmedja och Gränsfors Yxmuseum. Café Augustas har fullständiga rättigheter. Alla kurser börjar med samling och frukost på Café Augustas kl. 8:30

Hitta till Gränsfors med bil

Gränsfors ligger i norra Hälsingland 2 mil från Bottenhavet, 350 km norr om Stockholm, mellan Hudiksvall och Sundsvall, ca 10 km väster om E4 med avfart vid Gnarp.

På E4, före CircleK i Gnarp, är det skyltat Gränsfors Bruk 10 km. Gränsfors ligger mellan Gnarp och Bergsjö vid väg 758.

Mer information om Gränsfors Bruk finns på Gränsfors Bruk och om närområdet på Upplev Nordanstig.

Hitta till Gränsfors med tåg & buss

Söderifrån: Tåg till Hudiksvall och därifrån buss till Bergsjö. I Bergsjö går det sedan buss till Gränsfors. Buss mellan Bergsjö och Gränsfors tar ca 15 min. Från hållplatsen i Gränsfors är det ca 5 – 10 min gångväg till Gränsfors Bruk.

Norrifrån: Tåg från Sundsvall till Gnarp tågstation. I Gnarp går det sedan buss till Gränsfors. Buss mellan Gnarp och Gränsfors tar ca 15 min. Från hållplatsen i Gränsfors är det ca 5 – 10 min gångväg till Gränsfors Bruk. För tidtabell och bussnummer se SJ eller Xtrafik

Förfrågningar och anmälningar till kurs
Anmälan görs på Gränsfors Bruks hemsida Gränsfors Bruk under kurser.
För frågor vänligen kontakta oss på courses@gransfors.com

Kurserna sker i samarbete mellan Gränsfors Bruks AB och Gårdar i Nordanstig AB,
som också driver Sagaliden – En liten plats. Visitsagaliden

Området kring Gränsfors by

Sjö, bad, skogar och berg
Uppströms ån i Gränsfors, Gnarpsån, ligger en ganska stor sjö, Grännsjön. Här går det bra att både bada och fiska. Det finns två bra badplatser med sandstrand – Krusbaden och Jägarviken. Runt sjön tar oändliga skogar vid med bergshöjder på 200–300 meter över havet. Vid klart väder ser du från det närbelägna Klövberget, i öster Bottenhavet och i väster de blånande bergen i Hassela. Det finns både en vandringsled och en kanotled mellan Hassela och havet. Lite hemliga men värda att upptäcka.

Bergsjö
10 km väster om Gränsfors ligger kommunens centralort Bergsjö. Där finns mataffär, bankomat, apotek, systembolag, två restauranger, bilverkstad och bensinstation. I Bergsjö finns även busstationen med bussförbindelse till och från Hassela, Gnarp, Hudiksvall och Sundsvall.

Sagaliden – En liten plats
3 km söder om Bergsjö i Högen, ca 15 min med bil från Gränsfors, ligger Sagaliden med
småskalig uthyrning av hus/stugor och ställplatser, för sammankomster & kurser – vackert beläget vid Storsjön. På sommaren finns bra badmöjligheter och på vintern, om snön tillåter, fina skidspår. Sagaliden ägs och sköts av Gårdar i Nordanstig AB som också driver kursverksamhet i Gränsfors i samarbete med Gränsfors Bruk.
Visitsagaliden

Bottenhavet
Två mil österut om Gränsfors ligger Bottenhavet med fina, ofta helt orörda stränder. Där finns också ett pärlband av små vackra kustorter. Närmast är Sörfjärden med havsbad, restaurang En liten sjökrog, golfbana och campingplats, och Mellanfjärden med hotell, restaurang Sjömärket och campingplats. Längs kusten går Kustleden, en vandringsled med en total sträcka på 6 mil.