Information om samarbete mellan Wetterlings & Gränsfors Bruk

March 10, 2017

Bäste kund,

Gränsfors Bruk har tillverkat handsmidda yxor sedan 1902. Under alla år har vi utvecklats tillsammans med våra konkurrenter. Idag finns inte så många yxsmedjor kvar av den traditionella sorten. Sedan 2016 ingår även Wetterlings Yxsmedja i samma företagsgrupp som Gränsfors Bruk.

Då Wetterlings de senaste tio åren slitit med minskade försäljningssiffror och otillräcklig lönsamhet beslutades att Wetterlings fortsättningsvis inte kommer tillverka yxor under eget varumärke. Istället kommer Wetterlings Yxsmedja att bli en kompletterande produktionsenhet till Gränsfors Bruk.

De två yxsmedjorna har många likheter i sitt sätt att smida, slipa och skafta yxor. Materialvalen är också snarlika. Nu pågår arbetet att överföra metoder och material i enlighet med Gränsfors Bruks arbetssätt. Vi bevarar och utvecklar därmed Wetterlings fina yxsmedja och tillvaratar de anställdas erfarenhet och kompetens.

Vi ser stora möjligheter i detta då det gör oss starkare när vi samarbetar. Vi kommer att få än större kraft att vidare utveckla vår verksamhet samt förmånen att bevara en viktig del av Sveriges hantverkshistoria genom att vårda dessa kulturhistoriska miljöer, som våra yxsmedjor tillhör.

Wetterlings och Gränsfors Bruk kommer med andra ord fortsätta att utveckla varandra. Numera som delar av samma företagsgrupp och inte längre som konkurrenter.

 

Gränsfors, den 10 mars 2017

 

Thomas Ericsson                                                            Lii Johnson

VD Gränsfors Bruk                                                         Platschef Wetterlings Yxsmedja